หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Novamont ได้รับการรับรอง ‘B Corp’
2020-09-08

บริษัท Novamont ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพจากอิตาลีได้รับการรับรอง B Corp Certification จาก B Lab และได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 3,400 บริษัทที่รับรองว่าเป็น “Benefit Corporations” โดย B Corps นั้นเป็นมาตรฐานด้านการทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบทางกฎหมายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างกำไรและเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นว่านอกจากการสร้างกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทดังกล่าวยังสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

จากการประเมินโดย B Lab ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีบริษัทเพียง 2.8% จาก 120,000 บริษัทเท่านั้นที่ได้คะแนนเกินกว่า 80 ซึ่งเป็นขั้นต่ำของการได้รับการรับรอง โดยบริษัทโดยเฉลี่ยแล้วได้คะแนนอยู่ที่ 51 ในขณะที่ Novamont ได้คะแนน 104 

“B Corps มองบริษัทในแง่ของการฟื้นฟูและกระตุ้นให้เราคิดถึงบทบาทของธุรกิจต่อสังคมในมุมมองใหม่ที่มากกว่าแง่กำไร” Catia Bastioli CEO ของ Novamont กล่าว “เราหวังว่าการเดินทางของ Novamont มาถึงจุดนี้โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมจะเป็นแนวทางให้แก่บริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และกลายเป็นลักษณะที่สำคัญของอุตสาหกรรมของเรา”


Novamont ได้ใช้หลักการเศรษฐกิจชีวภาพในหลายด้าน รวมถึง การฟื้นฟูพื้นที่ท้องถิ่นด้วยการบูรณะพื้นที่ที่ถูกละทิ้ง และหลีกเลี่ยงการใช้ดินใหม่ การสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการเปลี่ยนขยะชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เพื่อลดขยะพลาสติกและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนTag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics