หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Nestle พัฒนาการสนับสนุนโรงงานทางไกลด้วย augmented reality
2020-09-09

บริษัท Nestle ได้ทำการขยายการใช้เทคโนโลยี augmented reality เพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคทางไกลแก่โรงงานผลิตและศูนย์วิจัยและพัฒนารวมถึงเพื่อการเชื่อมโยงกับบริษัท supplier ต่าง ๆ ในช่วงที่การเดินทางถูกจำกัดจาก COVID-19

ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทและผู้ให้บริการภายนอกได้ใช้เครื่องมือสนับสนุนทางไกลเพื่อทำการเชื่อมโยงกับโรงงานแห่งต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้การสนับสนุนโปรเจคต่าง ๆ ได้หลายโปรเจคพร้อมกัน

เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำไปใช้ในโครงการหลายอย่าง เช่น การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงสายการผลิตในโรงงาน การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์ร่วมกับ supplier

David Findlay ผู้หน้าฝ่ายการผลิต Nestle กล่าวว่า “การสนับสนุนทางไกลนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรับมือกับ COVID-19 แต่จะเป็นวิธีการใหม่ของการทำงานที่ช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงาน และลดการเดินทางไปยังโรงงานต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินงานของเราได้”

Thomas Hauser หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีกล่าวว่า “เทคโนโลยีใหม่ ๆ นี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้การสนับสนุนแก่โรงงานทั่วโลกได้สำหรับกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ไปจนถึงการติดตั้งสายการผลิต ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งสินค้าของเราไปถึงลูกค้าได้ตรงเวลา”

วิศวกรรของ Nestle ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับนำมาใช้ โดยได้ใช้เทคโนโลยี virtual reality ร่วมกับการให้คำแนะนำทางไกลสำหรับหลาย ๆ โครงการแล้วTag: #ต่างประเทศ #เครื่องจักร กระบวนการผลิตและการออกแบบ