หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ผลกระทบของราคาน้ำมันที่ลดลงต่อพลาสติกชีวภาพ
2020-09-09

รายงานล่าสุดจาก IDTechEx “Bioplastics 2020-2025” ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพและคาดการณ์ถึงอนาคตของอุตสาหกรรมในช่วงห้าปีข้างหน้า โดยพบว่าแม้ว่าพลาสติกชีวภาพจะมีข้อได้เปรียบในแง่สิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดอยู่เพียงแค่ 0.5% ของอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งหมดทั่วโลก นอกจากนี้ส่วนแบ่งตลาดนี้ยังค่อนข้างคงที่และไม่ค่อยมีการเติบโต ซึ่งปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบก็คือปัจจัยด้านราคา โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ยินดีจะจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ส่วนต่างดังกล่าวมีจำกัดคือประมาณ 5% และจะยินดีจ่ายส่วนต่างน้อยลงเรื่อย ๆ หากส่วนต่างราคานั้นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้พลาสติกชีวภาพจะสามารถแข่งขันกับพลาสติกทั่วไปได้ก็ต่อเมื่อน้ำมันนั้นมีราคาสูง 

ในปี 2014 เกิดวิกฤตราคาน้ำมันตกต่ำ ส่งผลกระทบสร้างความปั่นป่วนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยหลายบริษัทต้องเลิกกิจการหรือปรับไปทำธุรกิจอื่น เช่น Metabolix ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Yield10 Bioscience และเปลี่ยนไปทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแทน และในปี 2020 นี้ บริษัท Bio-On ก็ได้ประกาศล้มละลายหลังจากเคยได้รับการตีมูลค่าสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญ ซึ่ง Marco Astorri CEO ของบริษัทถูกจับในเดือนตุลาคม 2019 หลังถูกตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการทำบัญชีปลอมและการปั่นตลาด

ปัจจุบันจากปัญหา COVID-19 ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดน้อยลงจากอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว รวมกับปัญหาสงครามราคาน้ำมันระหว่างรัสเซียและซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างมาก และก่อให้เกิดส่วนต่างราคาระหว่างพลาสติกชีวภาพกับพลาสติกจากน้ำมันมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความต้องการพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวโดยรวมนั้นเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสซึ่งพอช่วยทดแทนส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นได้บ้าง

บริษัทขนาดใหญ่อย่าง Unilever และ Coca-Cola ยังคงยึดเป้าหมายด้านพลาสติกหมุนเวียนที่เคยประกาศไว้ในช่วงที่ผ่านมาอยู่ซึ่งเป็นความหวังว่าอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยผู้บริหารบริษัทต่าง ๆ ภาวนาให้เกิดการฟื้นฟูจาก COVID-19 โดยเร็วTag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics