หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Fraunhofer พัฒนากระบวนการ upcycling สำหรับขยะ PLA ผ่านการใช้
2020-09-30

Polylactic acid (PLA) เป็นหนึ่งใน polyester ที่มีศักยภาพและถูกใช้มากที่สุดในบรรดาพลาสติกชีวภาพต่าง ๆ จากคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การผลิตชุดช้อนส้อมแบบใช้แล้วทิ้งไปจนถึงบรรจุภัณฑ์แบบแข็งและบรรจุภัณฑ์อาหาร อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันยังไม่พร้อมสำหรับการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิล PLA จึงทำให้พลาสติกชีวภาพชนิดนี้มักตกไปอยู่รวมกับขยะชนิดอื่นและรบกวนการีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัย Fraunhofer Institute หกแห่งจึงได้พยายามค้นหาวิธีเพื่อทำให้ทั้ง value chain ของพลาสติกนี้เข้ามาสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน โดยนักวิจัยจาก Fraunhofer ICT ร่วมกับ Fraunhofer LBF ได้พัฒนาเทคนิคในการรีไซเคิล PLA หลังการใช้งานให้กลายเป็น lactate ester (ethyl lactate) ซึ่งสามารถนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ในการสังเคราะห์สารเคมี การผลิตเทป และการใช้งานในอุตสาหกรรมพลาสติก โลหะ ไม้ และอุตสาหกรรมอาหาร

กระบวนการนี้สามารถ depolymerize PLA ได้กลายเป็น ethyl lactate กว่า 80% ภายในระยะเวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวทำละลายอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถละลาย PLA แยกออกมาจากขยะพลาสติกผสมที่มี PET และ PP ผสมอยู่เป็นหลักได้อีกด้วย

การผลิต PET และ PLA คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2021 โดยสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของ PLA นั้นคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่า PET โดยคาดว่าการผสมของ PLA ในขยะ PET จะอยู่ระหว่างประมาณ 0.8% ถึง 8% ภายในปี 2021 จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแยก PLA ออกมาเพื่อให้สามารถรีไซเคิล PET ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง แนวคิดนี้จึงมีศักยภาพที่จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรีไซเคิลทางเคมีของ PLA และการผลิต lactate esters ได้ ซึ่งจะเป็นไปตามแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจชีวภาพTag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics