หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

โปรเจค ELIOT ทำการพัฒนาวิธีการรีไซเคิลวัสดุชีวภาพแบบใหม่
2020-11-09

ศูนย์เทคโนโลยีพลาสติก AIMPLAS ร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ จัดตั้งโปรเจค ELIOT เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการรีไซเคิลแบบใหม่สำหรับวัสดุชีวภาพเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายเน้นไปยังวัสดุที่ถูกใช้งานในอุตสาหกรรมการบิน 

วัสดุคอมโพสิทประสิทธิภาพสูงนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการที่ถูกนำมาใช้ในการลดน้ำหนักเครื่องบินซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำมันและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้อุตสาหกรรมดังกล่าวยังได้มีการใช้วัสดุคอมโพสิทชีวภาพที่ใช้เส้นใยธรรมชาติเข้ามาช่วยในการสร้างความแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการจัดการวัสดุเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังการใช้งาน โดยวัสดุที่เป็น thermoset นั้นยากที่จะนำมาใช้ใหม่ และยิ่งไปกว่านั้นตัววัสดุคอมโพสิทชีวภาพก็ไม่ได้มีส่วนผสมของคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีมูลค่าสูงในตลาด

ด้วยเหตุนี้ AIMPLAS จึงได้จัดทำโปรเจคดังกล่าวเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่คุ้มต้นทุนเพื่อทำให้ชิ้นส่วนเครื่องบินเหล่านี้มีความยั่งยืน โดยโปรเจคได้เริ่มเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 และจะใช้ระยะเวลารวม 32 เดือน โดยมีหนึ่งในพันธมิตรคือ TNO ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยจากเนเธอร์แลนด์ และโปรเจคนี้จะทำการวิเคราะห์วิธีการรีไซเคิลแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลเชิงกล การใช้ความร้อน การรีไซเคิลทางเคมี และการรีไซเคิลทางชีวภาพ

โครงการ ELIOT ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Horizon 2020 ซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนงานวิจัยของสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบของ Clean Sky Joint Technology InitiativeTag: #สิ่งแวดล้อม #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics