หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

New Jersey สั่งแบนถุงกระดาษและถุงพลาสติกสำหรับช้อปปิ้งทั้งหมด
2020-11-11

รัฐ New Jersey ได้สั่งแบนทั้งถุงพลาสติกและถุงกระดาษสำหรับการช้อปปิ้งทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ ซึ่งรวมไปถึงพาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากพลาสติก เช่น จาน ถ้วย ถาดอาหาร และช้อนส้อมพลาสติก และหลอดพลาสติกจะสามารถใช้ได้แต่ต้องให้ลูกค้าเป็นผู้ขอก่อนเท่านั้น โดย Linda Doherty ประธานสภาอาหารของ New Jersey กล่าวถึงการแบนถุงกระดาษว่า หากไม่มีการแบนถุงกระดาษไปพร้อม ๆ กับถุงพลาสติก “ผู้บริโภคก็จะเลือกที่เปลี่ยนไปใช้ถุงกระดาษชนิดใช้ครั้งเดียวแทน ซึ่งจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเราที่ต้องการลดการพึ่งพาวัสดุชนิดใช้ครั้งเดียว”

อย่างไรก็ตาม การสั่งแบนในครั้งนี้มีข้อยกเว้นหลายประการ เช่น ถุงผ้าพลาสติกชนิดใช้ซ้ำได้ ถุงพลาสติกสำหรับเนื้อสด ถุงสำหรับผัก ผลไม้ และสินค้าอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กที่ต้องจับรวมกัน ถุงสำหรับบรรจุอาหารที่เตรียมสด ๆ หรืออาหารร้อน ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังมีการแบนโฟม polystyrene อีกด้วย ซึ่งจะมีระยะเวลาผ่อนผัน 2 ปีก่อนที่จะมีการบังคับใช้ โดยวัสดุที่ทำจากโฟม เช่น ช้อนโฟมสำหรับตักเครื่องดื่มบางประเภท ถ้วยขนาดเล็กสำหรับอาหารร้อน และถาดโฟมสำหรับใส่อาหารสด เช่น เนื้อสด หรือปลา โดยหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ฝ่าฝืนครั้งแรงจะได้รับคำเตือน ตามด้วยค่าปรับ 1,000 เหรียญสหรัฐสำหรับการฝ่าฝืนครั้งที่สอง และ 5,000 เหรียญสำหรับการฝ่าฝืนครั้งต่อ ๆ มาTag: #ต่างประเทศ