หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Hi-Cone Worldwide เข้าร่วม U.S. Plastics Pact
2020-11-16

บริษัท Hi-Cone Worldwide ซึ่งเป็น supplier ด้านระบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้เข้าร่วมใน U.S. Plastics Pact ซึ่งเป็นการริเริ่มร่วมมือกันเพื่อมุ่งหน้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติกในสหรัฐอเมริกาภายในปี 2025

“การเข้าร่วม U.S. Plastics Pact ของ Hi-Cone นี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติกและช่วยให้วัสดุนี้ไม่กลายไปเป็นขยะ” Shawn Welch รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Hi-Cone Worldwide กล่าว “ข้อตกลงนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีการที่ประเทศเราจัดการกับพลาสติก และ Hi-Cone ยินดีที่จะช่วยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์”

ทั้งนี้ ทาง Hi-Cone ได้ยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ด้าน ได้แก่ 1. การระบุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นปัญหาหรือที่ไม่จำเป็นภายในปี 2021 และกำจัดบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นภายในปี 2025 2. การทำให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้ภายในปี 2025 3. ทำให้เกิดการรีไซเคิลหรือย่อยสลายบรรจุภัณฑ์พลาสติให้ได้ 50% ภายในปี 205 และ 4. การใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุชีวภาพในปริมาณเฉลี่ย 30% ในการผลิตพลาสติกภายในปี 2025

ทาง Hi-Cone ได้เริ่มทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของบริษัทไปสู่ RingCycles ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล 50% และจะช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ได้กว่า 25 ล้านปอนด์ต่อปี นอกจากนี้ทางบริษัทยังตั้งเป้าหมายผลิตบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ ย่อยสลายได้ หรือย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100% ภายในปี 2025Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม