หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Kraft ทดลองถ้วยสำหรับ Mac & Cheese ที่ทำจากไฟเบอร์และสามารถรีไซเคิลได้
2021-02-22

บริษัท Kraft Heinz ประกาศถึงการพัฒนาและทดสอบการใช้งานถ้วยชนิดใหม่ของบริษัทที่ผลิตจากไฟเบอร์ สามารถใช้ร่วมกับไมโครเวฟได้ และสามารถรีไซเคิลได้ โดยจะเป็นถ้วยที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร Mac & Cheese ของบริษัท

นอกจากนี้ ถ้วยชนิดใหม่นี้จะลดการใช้ฉลากพลาสติกผ่านการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์โดยตรง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนทั้งหมดจากการใช้พลาสติกนี้มีขึ้นเพื่อลดการใช้พลาสติกและต้องการให้บรรจุภัณฑ์ของบริษัทสามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ในโรงงานย่อย ทั้งนี้ทางบริษัททำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอกเพื่อทำการรับรองและติดฉลากรีไซเคิลที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงวิธีการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง

เมื่อถูกสอบถามถึงวัสดุเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ว่าจะมีส่วนผสมของพอลิเมอร์อย่าง polyethylene หรือไม่ ทางบริษัทชี้แจงว่า “การออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้ยังอยู่ในช่วงการทดสอบและการรับฟังผลตอบรับจากผู้บริโภค โดยเราจะทำการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น”

Kraft Heinz ระบุว่านวัตกรรมนี้ช่วยสนับสนุนการเดินทางของบริษัทบนเส้นทางสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบซึ่งครอบคลุมทุก ๆ แง่มุมของธุรกิจของเรา รวมไปถึงความุ่งมั่นในการทำให้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทสามารถรีไซเคิล ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้ภายในปี 2025”

ที่มา: https://www.plasticstoday.com/packaging/kraft-tests-recyclable-fiber-based-microwavable-cup-mac-cheese


Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #Bioplastics