หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Milliken เข้าร่วมกลุ่ม GO!PHA เพื่อเพิ่มการใช้ PHA ในบรรจุภัณฑ์
2021-02-24


บริษัท Milliken & Company ในส่วนของฝ่าย Chemical Division ได้เข้าร่วมใน Global Organization for PHA (GO!PHA) เพื่อช่วยแก้ไขความท้าทายเชิงเทคนิคและการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานพอลิเมอร์ชีวภาพ polyhydroxyalkanoate (PHA) โดยทางบริษัทจะช่วยเหลือโดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านพอลิเมอร์ของบริษัทเพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูป ประสิทธิภาพในการทำงาน รูปลักษณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สำคัญของ PHA และมีเป้าหมายเพื่อขยายขอบเขตการใช้งานของวัสดุชนิดนี้ไปสู่การเป็นบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น

GO!PHA เป็นการรวมตัวกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และการนำพอลิเมอร์ PHA ไปใช้งานผ่านการส่งเสริมและการเผยแพร่ความรู้ ซึ่ง Milliken จะร่วมมือกับสมาชิกรายอื่นเพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคเป็นหลักโดยปรับเอาสารเติมแต่งของบริษัทมาใช้หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

“ความร่วมมือของ Milliken ที่มีต่อ GO!PHA แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรเราโดยเปิดโอกาสให้เราช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” Allen Jacoby รองประธาน Milliken กล่าว “การเปลี่ยนวัสดุแบบดั้งเดิมมาเป็น PHA สามารถช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และบริการอาหารได้ เราตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกรายอื่นเพื่อร่วมกันทำให้ PHA มีความน่าดึงดูดมากขึ้นสำหรับคนออกแบบ ผู้แปรรูป และผู้ใช้งาน”

“เรายินดีต้อนรับ Milliken สู่ GO!PHA” Rick Passenier จาก GO!PHA กล่าว “ความเชี่ยวชาญและความสามารถของ Milliken นั้นมีคุณค่าอย่างมากและจะช่วยเราในการพัฒนา PHA และนำไปสู่การใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น”Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics