หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

TIPA ขยายตลาดบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้สู่ออสเตรเลีย
2021-03-26

รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศแผนสู่การเปลี่ยนให้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในประเทศสามารถรีไซเคิลได้ ย่อยสลายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในปี 2025 และได้ประกาศแผน National Plastics Plan ซึ่งกำหนดให้เลิกใช้บรรจุภัณฑ์ EPS ภายในปี 2022 รวมถึงการเลิกใช้ฉลากบรรจุภัณฑ์ที่ทำจาก PVC และบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีสารเติมแต่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการย่อยสลายอีกด้วย ส่งผลให้ตลาดวัสดุย่อยสลายได้ในออสเตรเลียมีการเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้วัสดุทางเลือกที่มีความยั่งยืนแทนการใช้พลาสติกแบบดั้งเดิม

บริษัท TIPA ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดย่อยสลายได้ จึงได้ทำการเพิ่มกิจกรรมทางการค้าในแถบพื้นที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างผู้เชี่ยวชาญใหม่คือ Richard Fernandez ซึ่งจะมารับตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายสำหรับภูมิภาค และรับหน้าที่สร้างความร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

“ออสเตรเลียได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อลดปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกลง และเราได้เห็นถึงความสนใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ย่อยสลายได้ซึ่งตรงกับเทคโนโลยีของ TIPA และมีข้อได้เปรียบจากโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการย่อยสลายที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่”

บรรจุภัณฑ์ของ TIPA นั้นประกอบด้วยฟิล์มที่ย่อยสลายได้และฟิล์มเคลือบที่ทำหน้าที่ได้เหมือนกับพลาสติกทั่วไปแต่สามารถย่อยสลายได้ในระบบย่อยสลายที่มีอยู่กลายเป็นขยะอินทรีย์คล้ายดิน  Tag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics