หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Yokogawa Electric ตั้งบริษัทใหม่มุ่งทำธุรกิจวัสดุชีวภาพ
2021-04-19

บริษัท Yokogawa Electric Corporation ได้เปิดตัวบริษัท Yokogawa Bio Frontier Inc. เพื่อทำการพัฒนาธุรกิจทางด้านการผลิตและจำหน่ายวัสดุชีวภาพที่ได้จากพืช รวมถึงทำธุรกิจด้านการ licensing และการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

Yokogawa Bio Frontier จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาและจำหน่ายวัสดุชีวภาพที่ได้จากพืชอย่างนาโนเซลลูโลสและลิกนิน ซึ่งสามารถนำมาใช้แทนที่สารเคมีที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยให้เกิดการใช้คาร์บอนในรูปแบบหมุนเวียนเป็นวงจร ทางบริษัทจะอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ Yokogawa ในด้านระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยปรับปรุงระบบการสกัดสารและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และจะทำการตลาดตัววัสดุชีวภาพที่ได้นี้แก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งด้านเคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ยา และอื่น ๆ

เศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) ถือเป็นเสาหลักที่สำคัญของการสร้างสังคมที่ยั่งยืน และเป็นหนึ่งในเนื้อหาสำคัญที่ถูกระบุไว้ในกรอบการดำเนินธุรกิจระยะยาวของ Yokogawa และทางบริษัทได้ทำการลงทุนและสร้างพันธมิตรกับบริษัท AlgaEnergy เพื่อเพิ่มเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว โดย AlgaEnergy เป็นบริษัทจากประเทศสเปนซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งาน microalgae หรือสาหร่ายขนาดเล็ก และได้ร่วมมือกับ Bloom Biorenewables SA ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติสวิสที่ทำงานด้านการใช้งานวัตถุดิบชีวมวลด้วยเทคโนโลยีสกัดสารลิกนิน โดย Yokogawa Bio Frontier จะทำงานร่วมกับบริษัทเหล่านี้และพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อื่น ๆ เพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาตามหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy)Tag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics