หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Royal DSM ร่วมกับบริษัทพันธมิตรตั้งกลไกความร่วมมือด้านวัสดุชีวภาพ
2021-04-21

บริษัท Royal DSM ซึ่งเป็นบริษัทด้านโภชนาการ สุขภาพ และการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ได้ประกาศถึงความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมเพื่อเปิดตัวกลุ่มความร่วมมือใหม่ภายใต้ชื่อ CirculariTeam โดยกลุ่มดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ทรัพยากรชีวภาพและวัสดุรีไซเคิลภายในแต่ละอุตสาหกรรม และจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันความรู้ ทรัพยากร และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการใช้งานวัสดุ Dyneema ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงสูงจาก DSM

Roeland Polet ประธานร่วมของ CirculariTeam และประธานของ DSM Protective Materials กล่าวว่า “DSM มุ่งมั่นในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าสูงสุด ซึ่ง CirculariTeam นี้จะเป็นหนึ่งในโอกาสที่จะช่วยผลักดันวัตถุประสงค์ดังกล่าวและเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ DSM Protective Materials การทำงานร่วมกับพันธมิตรของเรานี้จะช่วยก่อให้เกิดทางออกและการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคมโดยรวม”

Wilco Stroet รองประธานอาวุโสของ Global Maritime Lankhorst Ropes กล่าวว่า “เรายึดมั่นที่จะทำตามเป้าหมายของ CirculariTeam ด้วยความเชื่อที่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะทำให้โลกของเราดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ทาง Lankhorst Ropes มองเห็นว่าความยั่งยืนนั้นจะเป็นกุญแจขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการเติบโต และเป็นสิ่งที่เรารับมาทำอย่างเต็มใจในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียน”

CirculariTeam ได้ระบุหัวข้อสำคัญที่ควรที่รับการผลักดัน ได้แก่ ระบบโลจิสติกส์ กลไกการรีไซเคิล การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การแยกขยะเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ การออกแบบระบบหมุนเวียน กฎหมายกฎระเบียบ และการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งทุกฝ่ายได้เริ่มทำความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วTag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics