หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

มหาวิทยาลัย Bath ของ UK เซ็นสัญญาด้าน ‘green chemistry’
2021-05-07

University of Bath ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหราชอาณาจักร (UK) ที่ลงนามใน Green Chemistry Commitment ซึ่งเป็นข้อสัญญาในการฝึกอบรมนักเคมีรุ่นต่อไปเกี่ยวกับทฤษฏีและการใช้งานของหลักการเกี่ยวกับ green chemistry หรือเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมีบทเรียนเกี่ยวกับหลักการสำคัญ 12 อย่างของ green chemistry หลักการเกี่ยวกับความเป็นพิษและผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงทักษะในการออกแบบทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับกระบวนการทางเคมีต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สามารถเลือกใช้วีธิการและสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ทางมหาวิทยาลัยจะทำการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิขาเคมีซึ่งจะมีผลในปี 2023 โดยเปลี่ยนจากการมีวิชาเกี่ยวกับเคมีด้านความยั่งยืนเป็นวิชาเลือกสำหรับปี 1 และปี 3 ให้กลายเป็นวิชาแกนหลักสำหรับนักศึกษาทุกคน นอกจากนี้ นักศึกษาปริญญาเอกจาก Centre for Sustainable & Circular Technologies (CSCT) จะได้มีโอกาสในการทำวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลิตพลาสติกจากน้ำตาล การเปลี่ยนสาหร่ายทะเลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ และการผลิตวัสดุใหม่ ๆ สำหรับใช้เป็น solar cells

การเข้าร่วมในข้อตกลงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมีการตั้งทีม Climate Action ใหม่ก่อนหน้านี้ภายใต้แผน Climate Action Framework และการเพิ่มเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับภูมิอากาศสำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยทุกคนตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา

“ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสีเขียวและความยั่งยืน University of Bath จะเดินหน้าแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำผ่าน Commitment ตัวนี้ในการแปลงโฉมการศึกษาด้านเคมี” Dr. Amy Cannon Executive Director และผู้ร่วมก่อตั้ง Beyond Benign กล่าว
Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics