หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Arizona เป็นรัฐที่ 12 ของสหรัฐฯ ที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับการรีไซเคิล
2021-06-10

American Chemistry Council (ACC) ออกประกาศว่าผู้ว่ารัฐอริโซน่า Doug Ducey ได้ลงนามในกฎหมาย SB1156 ซึ่งจะมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบรีไซเคิลขั้นสูงเพิ่มมากขึ้น โดย Joshua Baca จาก ACC กล่าวว่า “รัฐต่าง ๆ ได้เริ่มให้ความสนใจกับประโยชน์จากการรีไซเคิลขั้นสูง ซึ่งรัฐอริโซน่านั้นเป็นรัฐลำดับที่ 12 ตั้งแต่ปี 2017 และรัฐที่สามในช่วงไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาที่ทำการออกกฎหมายลักษณะนี้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรีไซเคิลโดยการกำหนดให้มีกรอบกฎหมายที่โปร่งใสและคาดการณ์ได้สำหรับการใช้งานจริง”

“การลงนามในกฎหมาย SB1156 จะช่วยให้ Arizona กลายเป็นผู้นำในการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรีไซเคิลขั้นสูงนั้นช่วยให้เราสามารถรีไซเคิลพลาสติกได้มากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ และเมื่อร่วมกับการรีไซเคิลแบบเชิงกลด้วยก็จะทำให้เราสามารถลดขยะพลาสติกและสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

เมื่อสองปีก่อนในช่วงเดือนเมษายน 2019 เมือง Phoenix ในรัฐอริโซน่าประกาศว่าทางรัฐจะเริ่มแปรรูปพลาสติกให้กลายเป็นเชื้อเพลิงผ่านการสร้างพันธมิตรกับบริษัท Renew Phoenix ซึ่งมีแผนใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลทางเคมีเพื่อเปลี่ยนพลาสติกให้กลายเป็นสารตั้งต้นและเป็นเชื้อเพลิงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังมีความไม่ชัดเจนและยังไม่มีการเปิดเผยความก้าวหน้าล่าสุดของโครงการดังกล่าว

บริษัทรีไซเคิลหลายแห่งได้สัญญาในลักษณะเดียวกันนี้กับเมืองและรัฐต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาถึงประโยชน์ทั้งในแง่ของการจ้างงานและประโยชน์เชิงสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น แต่ว่าข้อสัญญาส่วนมากยังไม่ถูกนำไปผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งกฎหมายใหม่ในอริโซน่านี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงTag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle