หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Albea พัฒนาบรรจุภัณฑ์จาก HDPE ที่สามารถรีไซเคิลได้
2021-06-14

บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ Albea ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลซึ่งทำจาก high-density polyethylene (HDPE) 100% และฝาปิดซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด ซึ่งทั้งนี้คุณสมบัติการรีไซเคิลได้รับการทดสอบจาก RecyClass ซึ่งเป็นหน่วยทดสอบจากเมือง Brussels แล้ว

บรรจุภัณฑ์จาก Albea นั้นมีลักษณะเป็นหลอดชนิดผนังบางที่ประกอบด้วยตัวหลอด ส่วนคอของหลอด และฝาปิด และได้ใช้เทคโนโลยีชั้นผิวกันการแพร่ผ่านจาก ethylene vinyl alcohol (EVOH) ร่วมกับ polyethylene-grafted maleic anhydride (MAH)

พลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลตัวหลอดและฝาปิดนี้พบว่าสามารถนำไปใช้ในการเป่าขึ้นรูปใหม่ได้ และสามารถใช้ผลิตขวดหรือสินค้าอื่น ๆ ในสัดส่วนไม่เกิน 25% ทั้งนี้ การที่บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ทำจาก HDPE เพียงอย่างเดียว ทำให้เหมาะแก่การรีไซเคิลและเป็นทางเลือกแทนการใช้ฝาปิดจาก polypropylene (PP) ที่เป็นที่คุ้นเคยในปัจจุบัน

ในการรีไซเคิล HDPE นั้น ตัวหลอดและส่วนคอของหลอดต้องทำจาก polyethylene ชนิดใสหรือสีขาว และมีส่วนประกอบหลักเป็น HDPE นอกจากนั้น ปริมาณ EVOH จะต้องไม่เกิน 3% ของน้ำหนักรวมทั้งหมด รวมถึงตัวฝาเองก็ต้องทำจาก HDPE ชนิดใสหรือสีขาว และลวดลายพิมพ์ตกแต่งต่าง ๆ ก็ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของ RecyClass อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัท Albea ได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ นำกลับไปใช้ใหม่ได้ หรือย่อยสลายได้ 100% ภายในปี 2025Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #สิ่งแวดล้อม #Recycle