หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

European Commission ระบุว่า PHA เป็นพอลิเมอร์ชนิดไม่ธรรมชาติ (non-natural)
2021-06-28

แนวปฏิบัติ Final Guidelines to Directive (EU) 2019/904 หรือที่รู้จักในชื่อ Single Use Plastics Directive (SUPD) ได้สร้างความสะเทือนให้กับอุตสาหกรรม PHA ในยุโรปโดยจัดกลุ่มพอลิเมอร์ PHA ให้เป็นพอลิเมอร์ชนิดไม่ธรรมชาติ (non-natural polymer) โดยอธิบายว่า “พอลิเมอร์ธรรมชาติคือพอลิเมอร์ที่เป็นผลจากกระบวนการ polymerization ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ซึ่งพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางอุตสาหกรรมผ่านการหมักก็ไม่ถือเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติเนื่องจากกระบวนการ polymerization ไม่ได้เกิดขึ้นในธรรมชาติ”

GO!PHA องค์กรซึ่งสนับสนุน PHA ได้ออกแถลงการตอบกลับแนวปฏิบัตินี้ โดยระบุว่าการรวมเอา polyhydroxyalkanoates เข้าในคำสั่งนี้ขัดแย้งกับทั้งกฎหมายและวิทยาศาสตร์ 

“SUPD ยับยั้งการพัฒนาและการเติบโตของวัสดุเทคโนโลยีสูงที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและสามารถใช้หมุนเวียนได้ วัสดุนี้สามารถใช้งานได้เหมือนพลาสติกและสามารถย่อยสลายได้ รีไซเคิลได้ และย่อยสลายทางชีวภาพได้ในธรรมชาติเหมือนกันกระดาษหรือเซลลูโลสโดยที่ไม่ก่อให้เกิดไมโครพลาสติก”

พลาสติกชีวภาพ PHA นั้นมีศักยภาพในการนำเอาขยะมูลค่าต่ำมาเพิ่มมูลค่าในยุโรป โดยใน EU นั้นเองก็ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะคาร์บอนให้กลายเป็น PHA มาแล้วกว่า 108 ล้านยูโร นอกจากนี้ อุตสาหกรรม PHA ก็มีศักยภาพในการสร้างงานใหม่และงานทักษะสูงในยุโรป ซึ่งแนวปฏิบัติที่ออกมานี้ก็ได้ทำให้ผู้ผลิตรายหนึ่งยับยั้งแผนการตั้งโรงงาน PHA ในยุโรปและกำลังมองหาที่ตั้งใหม่

GO!PHA จะเดินหน้าผลักดันการใช้งาน PHA ต่อไปในฐานะวัสดุธรรมชาติที่สามารถใช้หมุนเวียนได้โดยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับพลาสติก และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้แม้จะถูกทิ้งไปในธรรมชาติTag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics