หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

นักวิจัยพัฒนาพลาสติกใหม่ที่ผสมเอนไซม์
2021-06-30

พลาสติกส่วนใหญ่ถูกขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เอนไซม์ส่วนใหญ่เสื่อมสภาพ แต่นักวิจัยจาก Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research IAP ได้แก้ปัญหานี้โดยสามารถผสมเอนไซม์เข้าไปในพลาสติกได้โดยไม่เสียคุณสมบัติ โดยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2018 และเป็นการทำงานร่วมกับ BTU Cottbus-Senftenberg โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Ministry of Science, Research and Culture ของ State of Brandenburg

“เราตั้งใจแต่ต้นที่จะไม่หยุดแค่การผลิตพลาสติกที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพในสเกลห้องทดลอง แต่จะแสดงให้เห็นว่าการผลิตในระดับเทคนิคนั้นเป็นไปได้” Dr. Ruben R. Rosencrantz หัวหน้าภาควิชา Biofunctionalized Materials and (Glyco)Biotechnology ของ Fraunhofer IAP กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการ โดยวัสดุที่ได้นั้นอาจจะสามารถทำความสะอาดตัวเองได้หรือมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อราหรือย่อยสลายเองได้

นักวิจัยอาศัยวัสดุพาหะขนส่ง (carrier) ที่ทำจากสารอนินทรีย์ในการบรรจุเอนไซม์ “เราใช้อนุภาคอนินทรีย์ที่มีรูพรุนจำนวนมากที่ช่วยให้เอนไซม์เกาะอยู่ ซึ่งถึงแม้ว่าการทำเช่นนี้จะทำให้เอนไซม์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้มาก แต่พวกมันก็จะยังคงทำงานได้และสามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงได้มากยิ่งขึ้น” อย่างไรก็ตาม กระบวนการนึ้ขึ้นอยู่กับเอนไซม์แต่ละตัว “ไม่มีเอนไซม์สองตัวไหนที่เหมือนกัน ดังนั้น ตัววัสดุพาหะขนส่งและเทคโนโลยีที่ใช้จึงเจาะจงเฉพาะกับเอนไซม์ตัวใดตัวหนึ่ง”

นักวิจัยได้พยายามหาวิธีที่จะผสมเอนไซม์เหล่านี้เข้าไปในตัวพลาสติกโดยตรงโดยไม่จำกัดแต่บนพื้นผิว “ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะยากกว่า แต่ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้การเสื่อมสภาพบนพื้นผิวนั้นกระทบกับคุณสมบัติในการใช้งานของพลาสติก” และการที่จะทำได้อย่างนั้น ตัวเอนไซม์ต้องถูกกระจายในพลาสติกหลอมเหลวให้ทั่วอย่างรวดเร็วโดยไม่อยู่ในอุณหภูมิที่สูงมากเกินไป “เราได้พัฒนากระบวนการที่เหมาะกับทั้งพลาสติกชีวภาพและพลาสติกแบบดั้งเดิมอย่าง polyethylene ซึ่งเมื่อเอนไซม์เข้าไปอยู่ในพลาสติกแล้วก็จะสามารถทนอุณหภูมิที่สูงได้มากขึ้น”Tag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics