หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Evonik ร่วมกับมหาวิทยาลัย Stanford พัฒนาแพลตฟอร์มนำส่งยาจากพอลิเมอร์
2021-07-05

บริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทาง Evonik รายงานว่าทางบริษัทได้ทำความร่วมมือระยะเวลาสามปีกับมหาวิทยาลัย Standford เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการนำส่ง mRNA สู่เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ที่เกินกว่าความสามารถของ lipid nanoparticles (LNPs) โดยแพลตฟอร์มจากพอลิเมอร์ที่จะถูกพัฒนานั้นจะเข้ามาช่วยเสริมกลุ่มสินค้าของ Evonik และทาง Evonik กล่าวว่าบริษัทจะทำการ license และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากเทคโนโลยีนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนกลุ่มสินค้าของแผนกวิทยาศาสตร์ชีวภาพในส่วนของ Nutrition & Care ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 20% ของกลุ่มสินค้าทั้งหมดให้ได้เป็น 50% ภายในปี 2030 นี้

“เราภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย Stanford ในการรวมเอาความสามารถด้านนวัตกรรมของเราเกี่ยวกับระบบนำส่งยา ซึ่งเราคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยทำให้เกิดยายุคใหม่ที่อาศัย Mrna” Dr. Thomas Riermeier หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Health Care ของ Evonik กล่าว

Evonik จะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย Stanford เพื่อขยายขนาดของการสังเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีการนำส่งยาโดยใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ โดยทาง Evonik ตั้งเป้าให้เทคโนโลยีนี้พร้อมสำหรับการใช้งานในขั้น Clinical ก่อนไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชน์ต่อไป

แพลตฟอร์มนำส่งยาจากพอลิเมอร์นี้มีชื่อว่า CART (Charge Altering Releasable Transporter) และได้รับการพัฒนาโดยศาสตราจารย์ Robert Waymouth, Paul Wender, และ Ronald Levy จากมหาวิทยาลัย StanfordTag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์ #วัตถุดิบ