หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Toray เปิดศูนย์พัฒนาเรซิ่นในยุโรป
2021-08-03

บริษัท Toray ของญี่ปุ่นเปิดศูนย์พัฒนาเรซิ่น Resins Technical Center ใน Automotive Center Europe (AMCEU) ใกล้กับเมืองมิวนิค โดยศูนย์นี้จะช่วยสนับสนุน Toray Resins Europe GmbH ซึ่งทำการตลาดและขยายวัสดุเรซิ่นประสิทธิภาพสูง

ภารกิจหลักของศูนย์นี้จะช่วยในการสนับสนุนการพัฒนาการใช้งานของลูกค้าผ่านความช่วยเหลือด้านข้อมูลทางเทคนิค การพัฒนาการออกแบบผ่านแบบจำลอง CAE และการวิเคราะห์วัสดุกับจุดตำหนิต่าง ๆ เพื่อช่วยตอบโจทย์การออกแบบด้วยระบบดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์เรซิ่นด้วยการมีข้อมูลที่ถูกต้อง และจะเพิ่มขีดความสามารถในการทำแบบจำลองชิ้นส่วนเสริมไฟเบอร์ขั้นสูงได้อีกด้วย

ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ ศูนย์นี้ก็จะทำงานร่วมกับบริษัทยานยนต์และ AMCEU เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาการขึ้นรูปให้สามารถใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ทันสมัยของ Toray ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในส่วนของไฟเบอร์ ฟิล์ม เรซิ่น และวัสดุคอมโพสิทผสมคาร์บอนไฟเบอร์

ตลาดยานยนต์ของยุโรปนั้นอยู่ระหว่างการเร่งปรับเข้าสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์อัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดิ์ ดังนั้นวัสดุที่สามารถทนทานต่อความร้อน ไฟฟ้า และสารเคมีจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้นซึ่งศูนย์ Resins Technical Center นี้จะช่วยให้ Toray สามารถวิเคราะห์ความต้องการและหาทางออกที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าในยุโรปโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดีTag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์