หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บริษัท Roquette ได้รับการรับรอง USDA สำหรับผลิตภัณฑ์ succinic acid ชีวภาพ
2021-08-05

บริษัท Roquette ผู้ผลิตสารเคมีที่ได้จากพืช ประกาศว่าได้รับการรับรองมาตรฐาน U.S. Department of Agriculture (USDA) สำหรับสาร succinic acid ชีวภาพของบริษัทที่จัดจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ Biosuccinium โดยการรับรองนี้ถูกตรวจสอบโดย USDA BioPreferred Program ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมาย 2002 Farm Bill ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการพัฒนา การซื้อ และการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพ และฉลาก USDA Certified Biobased Product ที่ได้นี้จะระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบของวัสดุชีวภาพมากน้อยเพียงใดเป็นร้อยละของวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลต่อวัตถุดิบทั้งหมด

“เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถส่งคุณค่าที่ดีให้กับสินค้าของเราและลูกค้าของเรา และช่วยเสริมสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทเรา สิ่งนี้จะช่วยนำเราไปสู่การสร้างความแตกต่างให้กับทั้งการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพและการใช้งานด้านการเคลือบผิวต่าง ๆ” Franck Thumerel หัวหน้าฝ่าย Performance Materials ของ Roquette กล่าว

“เราขอชื่นชม Roquette สำหรับการได้รับฉลาก USDA Certified Biobased Product นี้” Vernell Thompson จาก USDA BioPreferred Program กล่าว “ผลิตภัณฑ์จาก Roquette มีส่วนช่วยในการขยายตลาดที่เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่ทำการปลูกหมุนเวียนได้ ช่วยสร้างงานในชุมชน และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงปิโตรเลียม”

รายงานจาก USDA ในเดือนกรกฎาคม 2019 ระบุว่าผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบชีวภาพมีมูลค่าถึง 459,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปี 2016 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2014 มา 17% และมีส่วนช่วยในการสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 4.6 ล้านงาน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงกว่า 12 ล้านตันในปี 2016Tag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics