หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

อุปกรณ์ thin-film ที่ผลิตจาก PLA ช่วยกระตุ้นการรักษากระดูก
2021-08-13

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) ภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ซึ่งทำงานโดยการใช้ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการรักษากระดูกโดยอาศัยฟิล์มแบบบาง (thin-film) ที่ทำจาก poly(lactic-co-glycolic acid) หรือ PLA ซึ่งทำงานได้เองโดยใช้พลังงานจากการเคลื่อนที่ของร่างกาย

การกระตุ้นการรักษากระดูกด้วยไฟฟ้านั้นไม่ใช่ความรู้ใหม่ แต่วิธีการดังกล่าวไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากมักต้องอาศัยการผ่าตัดติดตั้งและถอดอุปกรณ์จ่ายไฟออก ดังนั้น วิธีการใหม่นี้สามารถช่วยลดขั้นตอนดังกล่าวได้เนื่องจากวัสดุนี้สามารถย่อยสลายภายในร่างกายได้เอง

อุปกรณ์ fracture electro-stimulation device (FED) นี้เป็นเครื่อง tribo-electric nanogenerator ที่มีพื้นผิวขนาดเล็กที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเชิงกลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า และเครื่องดังกล่าวถูกเชื่อมกับ electrode ซึ่งจะสร้างสนามไฟฟ้าไปบนกระดูก และหลังจากที่กระดูกรักษาตัวเองแล้ว เครื่องดังกล่าวก็จะย่อยสลายเองโดยสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของ PLA ที่เคลือบไว้ให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ต้องการได้

เทคโนโลยีนี้ถูกทดสอบแล้วในหนูทดลอง แต่ยังต้องการการวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถใช้งานในมนุษย์ได้ “ปกติแล้ว เวลาคนเรากระดูกหัก เราจะระงับการเคลื่อนที่ในตำแหน่งที่หักนั้น ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นปัญหากับการสร้างพลังงานให้กับอุปกรณ์ของเรา เราอาจจะต้องปรับอุปกรณ์ให้ตอบสนองต่อกลไกภายในร่างกายอื่น ๆ อย่างการเปลี่ยนแปลงความดัน เป็นต้น” 

ที่มา: https://www.plasticstoday.com/medical/self-powered-bioresorbable-implant-accelerates-bone-healing 


Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์ #Bioplastics