หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

เทคโนโลยีใหม่ใช้วัดการเกิดแก๊สระหว่างการฉีดขึ้นรูป
2021-08-20

บริษัท Polyplastics Co. Ltd. จากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนาวิธีการทดสอบใหม่ที่สามารถตรวจสอบการเกิดแก๊สระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูปซึ่งจะช่วยนำไปสู่การพัฒนาการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตได้

กระบวนการฉีดขึ้นรูปนั้นมักเกิดขึ้นภายใต้อุณหภูมิที่สูงซึ่งนำไปสู่การเสื่อมสภาพของสารเติมแต่งพลาสติกและเกิดเป็นแก๊สขึ้นมาที่อาจนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดคราบบนแม่พิมพ์หรือการไหม้จากแก๊ส ทำให้ชิ้นส่วนที่ได้จากการขึ้นรูปนั้นมีปัญหาด้านคุณภาพทั้งในแง่ขนาดและรูปลักษณ์ การควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อรวมกับกระบวนการผลิตที่ท้าทายอย่างระบบไฟฟ้าในรถยนต์หรือการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยีของบริษัทตัวใหม่นี้สามารถตรวจจับและวิเคราะห์แก๊สที่เกิดขึ้นระหว่างการขึ้นรูปและระบุกลไกการเกิดขึ้นของแก๊สนั้นโดยอาศัยเทคนิค gas chromatography mass spectrometers (GC/MS) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

เทคโนโลยี Gas Investigation Method in Injection Molding (GIMIM) นี้ทำให้ผู้ผลิตสามารถวัดการเกิดสารน้ำหนักโมเลกุลสูงที่นำไปสู่การเกิดคราบบนแม่พิมพ์ได้ และเนื่องจากวิธีการดังกล่าวเป็นการวัดแก๊สที่เกิดขึ้นในแม่พิมพ์โดยตรงจึงได้ผลการตรวจที่ใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริง และหลังจากนี้ ทาง Polyplastics วางแผนที่จะวิเคราะห์ปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากแก๊ส เช่น short shots, gas burn, และการเกิดคราบบนแม่พิมพ์Tag: #ต่างประเทศ #เครื่องจักร กระบวนการผลิตและการออกแบบ #Injection moulding