หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Eastman ร่วมกับ USAMP และ PADNOS ศึกษาโครงการรีไซเคิลขยะพลาสติกจากอุตสาหกรรมยานยนต์
2021-09-01

บริษัท Eastman อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับ United States Automotive Materials Partnership LLC (USAMP) และบริษัทรีไซเคิลรถยนต์ PADNOS ในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการรีไซเคิลขยะพลาสติกผสมที่ได้จากอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ USAMP เป็นบริษัทย่อยของ United States Council for Automotive Research LLC (USCAR)

รถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วมักจะถูกนำไปรีไซเคิล โดยวัสดุกว่า 80-90% ที่ถูกนำไปรีไซเคิลคือในส่วนของโลหะ ยาง และกระจก ในขณะที่อีก 10-20% ถูกเรียกว่า automotive shedder residue (ASR) ซึ่งประกอบด้วยพลาสติกผสมและวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้อื่น ๆ และมักจะถูกนำไปทิ้งถมขยะหรือแปรรูปเป็นพลังงาน โครงการนี้จึงต้องการใช้ ASR เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับกระบวนการรีไซเคิลทางโมเลกุลของ Eastman เพื่อนำไปสู่ทางออกที่เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง

โครงการศึกษานี้จะเป็นการประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยี carbon renewal technology (CRT) ของ Eastman ว่าสามารถย่อยสลายพลาสติกใน ASR ได้ดีเพียงใด ซึ่งวัสดุนี้จะสามารถนำไปใช้แทนวัตถุดิบจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและผลิตเป็นพอลิเมอร์โดยไม่เสียประสิทธิภาพในการใช้งาน ขณะเดียวกัน USAMP ก็มองเห็นถึงศักยภาพในการช่วยประหยัดพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมกับลดปริมาณขยะ ASR ลง

“โครงการระยะเวลา 12 เดือนร่วมกับ Eastman และ PADNOS เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมวิจัยด้านวัสดุและความยั่งยืนของ USAMP” Steve Zimmer ผู้อำนวยการของ USCAR กล่าว “โปรแกรมอย่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาความท้าทายในการนำวัสดุจาก ASR กลับไปสู่การใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์อีกครั้งนึง”Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #ยานยนต์ #สิ่งแวดล้อม #Recycle