หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

การยืนยันปริมาณพลาสติกชีวภาพด้วยการทดสอบหาอายุคาร์บอน
2021-09-01

ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างเริ่มหันมาใช้พลาสติกจากพืชที่เป็นวัสดุหมุนเวียนเข้ามาใช้แทนพลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเทคนิคการตรวจอายุของคาร์บอนนั้นสามารถนำมาใช้เพื่อยืนยันว่าวัสดุดังกล่าวมีปริมาณพลาสติกชีวภาพตามที่ระบุได้ โดยเทคนิคนี้ปกติจะถูกใช้ในการหาอายุของซากฟอสซิลและวัสดุอินทรีย์ต่าง ๆ และวิธีนี้สามารถหาความเข้มข้นของ carbon-14 และนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาปริมาณวัสดุที่มาจากพืชได้ 

การทดสอบดังกล่าวมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการ greenwashing หรือการกล่าวอ้างเกี่ยวกับคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบผิด ๆ ซึ่งการยืนยันทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้ผู้บริโภคลดความสงสัยลงได้ เช่น การทดสอบโดย US Department of Agriculture (USDA) BioPreferred Program ที่ให้การรับรอง USDA Certified Biobased Product ในขณะที่ TUV Austria ให้การรับรอง “OK biobased” 

“การทดสอบเพื่อการรับรอง USDA BioPreferred Program นั้นประกอบด้วยการทดสอบ ASTM D6866 ที่ได้จากห้องทดลองที่ผ่าน ISO 9001” Jordan Turner ผู้ประสานงานด้านการตลาดของห้องทดลอง Beta Analytic กล่าว โดยทาง Beta Analytic นั้นใช้วิธีการ accelerator mass spectrometry ในการทดสอบหาอายุคาร์บอนดังกล่าว

“การทดสอบเพื่อรับการรับรองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าบริษัทไม่ได้ทำการหลอกลวงเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และว่าบรรจุภัณฑ์นั้นผลิตจากวัตถุดิบที่มีความยั่งยืน การทดสอบหาปริมาณวัสดุชีวภาพจะช่วยยืนยันได้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นมาจากวัตถุดิบชีวภาพและช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดและคำกล่าวอ้างทางการตลาดของสินค้าของบริษัทได้”Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics