หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Danimer Scientific ซื้อกิจการบริษัท Novomer
2021-09-03

Danimer Scientific Inc. ประกาศว่าได้ทำการตกลงซื้อกิจการบริษัท Novomer Inc. ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเพื่อนำไปสู่การใช้ผลิตเรซิ่นชนิด PHA และวัสดุชนิดย่อยสลายทางชีวภาพ โดยการซื้อกิจการนี้มีมูลค่า 152 ล้านเหรียญสหรัฐและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัทแล้ว ทั้งนี้ Novomer ได้ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Novo22 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานนำร่องในเมือง Rochester รัฐนิวยอร์ค โดยวัสดุที่ผลิตรวมถึง poly(3-hydroxypropionate) ซึ่งเป็น PHA ชนิดหนึ่ง และ Novomer มีสิทธิบัตรและคำยื่นขอสิทธิบัตรรวมกว่า 140 รายการ

ปัจจัยที่ทำให้ Danimer ซื้อกิจการ Novomer และเทคโนโลยี p(3HP) เนื่องจากทาง Danimer เห็นว่าเทคโนโลยีนี้สามารถเข้ามาช่วยเสริมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Danimer ได้และผลิตภัณฑ์ Nodax ของ Danimer และ p(3HP) ของ Novomer นั้นมีคุณสมบัติที่ต่างกัน โดย Nodax นั้นสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี จึงสามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย ในขณะที่ p(3HP) มีคุณสมบัติในการกันแพร่ผ่านและมีต้นทุนที่ต่ำกว่า

“เราได้ยืนยันคุณสมบัติในการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิเมอร์ชีวภาพของ Novomer ผ่านการทดสอบและประเมินโดยบริษัทภายนอก” Phillip Van Trump, Chief Science and Technology Officer ของ Danimer กล่าว “เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ผลิต acrylic acid จากวัสดุหมุนเวียนและวัตถุดิบอื่น ๆ สำหรับนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ต่าง ๆ นอกจากนั้น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญของ Novomer ก็จะเข้ามาร่วมทีมของ Danimer ซึ่งช่วยนำไปสู่โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างการเติบโตในอนาคตต่อไป” 
Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics