หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Wageningen พัฒนาพอลิเมอร์ชีวภาพใหม่จากโมเลกุล isoidide
2021-09-20

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุชีวภาพได้เข้ามามีบทบาทในสินค้าทั่วไปอย่างบรรจุภัณฑ์และอื่น ๆ แต่ Wageningen Food & Biobased Research ต้องการที่จะพัฒนาพอลิเอสเตอร์ชีวภาพสำหรับการใช้งานประสิทธิภาพสูง จึงได้นำเอาโมเลกุลที่ได้จากแป้งที่มีชื่อว่า isoidide มาพัฒนาเป็นพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่สามารถใช้ได้ทั้งในบรรจุภัณฑ์ชนิดปลอด BPA(Bisphenol A) และการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมอย่างยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

วัสดุชีวภาพที่ได้รับการพัฒนานี้ถูกพบว่ามีความแข็งแรงและทนต่อความร้อนได้ดี โดยบริษัท Refresco ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Wageningen ได้แสดงความสนใจในการใช้วัสดุ HIPPSTAR นี้สำหรับการผลิตเป็นขวด ในขณะที่ Beckers ก็สนใจนำไปใช้เป็นวัสดุเคลือบโลหะ ส่วน HollandColours ก็จะนำไปใช้ในสูตรสาร colorant ของบริษัท ซึ่งการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางอุตสาหกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ทางบริษัทสามารถพัฒนาพอลิเมอร์ที่ตอบโจทย์เงื่อนไขและมาตรฐานของตลาดได้เป็นอย่างดี

วัสดุนี้ถูกผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นของเหลือทางการเกษตรโดยไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนประกอบ จึงเป็นทางออกที่มีความยั่งยืนที่จะช่วยสร้างสมดุลของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ซึ่งการใช้พอลิเมอร์ชีวภาพนี้จะช่วยสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพและมีส่วนช่วยลด CO2 footprint ของวัสดุลงได้Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #วัตถุดิบ