หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ไทยจัดระเบียบ NTBs เร่งอาเซียนลดข้อกีดกัน

ไทยจัดระเบียบ"NTBs"เร่งอาเซียนลดข้อกีดกัน
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

 


พาณิชย์จัดระเบียบ 183 มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTBs) แบ่งเป็น 3 ระดับ แดง (ไม่สอดคล้อง WTO)-เหลือง (ไม่ชัดเจน)-เขียว (สอดคล้อง WTO) เตรียมถกอาเซียนก่อนเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2553 เผยไทยถูกมาเลย์บีบให้เลิก NTBs น้ำมันปาล์ม ด้านไทยสวนกลับให้มาเลย์ยกเลิกใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินการเจรจายกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTBs) เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ว่า อาเซียนมีเป้าหมายที่จะลดอุปสรรคที่มิใช่ภาษี หรือ NTBs ให้หมดไปในปี 2553 สำหรับประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ส่วนประเทศอาเซียนใหม่ (CLMV) จะได้รับการ ยืดหยุ่นให้ยกเลิกช้ากว่า 5 ปี โดยจะต้องยกเลิกให้หมดไปในปี 2558 ซึ่งขณะนี้ไทยได้เสนอรายการมาตรการ NTBs ไปทั้งหมด 183 รายการ ซึ่งจะต้องรอผลการพิจารณาของสมาชิกอาเซียนอื่น

โดยขั้นตอนการยกเลิก NTBs ตามมติของที่ประชุมมนตรีการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต้องจัดทำรายการ NTBs ที่จะต้องยกเลิกตามเป้าหมายข้างต้น โดยกำหนดให้การจัดกลุ่ม NTBs เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มแดง หมายถึงมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 2)กลุ่มเหลือง หมายถึงมาตรการที่มิใช่ภาษีซึ่งมีลักษณะไม่ชัดเจนว่าขัดต่อหลักการของ WTO หรือไม่ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ควรจะยกเลิกโดยเร็วที่สุด เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ส่วนกลุ่มสุดท้าย 3)กลุ่มเขียว หมายถึงมาตรการที่มิใช่ภาษีที่สอดคล้องกับหลักการของ WTO

"สิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่ละประเทศมักจะเสนอมาตรการของตนเอง ว่าอยู่ในกลุ่มสีเขียว เพราะไม่ขัดกับดับบลิวทีโอ ในส่วนไทยจะต้องยกเลิกโควตาภาษีสินค้าเกษตร (TRQ) จำนวน 23 รายการ แม้ว่าไทยจะยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของดับบลิวทีโอ แต่สมาชิกอาเซียนเห็นว่าไม่ควรนำมาตรการดังกล่าวมาใช้กับอาเซียน ส่วนสมาชิกอาเซียนอื่นก็มีมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ยังมีการใช้มาตรการเอ็นทีบีจำนวนมากกว่าไทย" นายวินิจฉัยกล่าว

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ในจำนวนมาตรการ NTBs ที่ไทยเสนอมี 183 รายการ เป็นกลุ่มสีเขียว 140 มาตรการ และเป็นกลุ่มสีแดง 43 มาตรการ โดยมาตรการ NTBs ที่ยังมีความ เห็นที่ไม่สอดคล้องกันอยู่ระหว่างไทยกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียนมีหลายมาตรการ เช่น มาตรการนำเข้าไหม (0703.10) ไทยจัดไว้ในลิสต์กลุ่มสีเขียว ส่วนสำนักงานอาเซียนแย้งว่า ควรอยู่ในกลุ่มสีแดง เพราะว่าใช้กีดกันการนำเข้าภายใต้กรอบอาฟต้า และยังมีมาตรการนำเข้าน้ำมันปาล์ม (1511) ที่ไทยระบุให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำเข้า ถูกมาเลเซียแย้งว่า เป็นการสร้างเงื่อนไขจำกัดการส่งออกน้ำมันปาล์มมาที่ไทย เพราะน้ำมันปาล์มถือว่าเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของมาเลเซีย ขณะที่ไทยพยายามแย้งการกำหนดเงื่อนไขออกใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ของมาเลเซียเช่นกัน แต่ทางมาเลเซียอ้างว่าได้ยกเลิกเงื่อนไขการนำเข้ารถยนต์ไปแล้ว

ทั้งนี้การเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ซึ่งมีมติให้ประเทศสมาชิกยกเลิก NTBs โดยประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ มีกำหนดยกเลิกใน 3 ระยะ คือปี 2551, 2552 และ 2553 ส่วนประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) แบ่งเป็น 3 ระยะ เริ่มปี 2556, 2557 และ 2558 โดยไทยได้เสนอที่จะเริ่มยกเลิกมาตรการ NTBs ในปี 2551 จำนวน 10 มาตรการที่ใช้กับสินค้า 7 รายการ คือลำไยแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ พริกไทย เมล็ดถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง น้ำตาล และใบยาสูบ นอกจากนี้ยังต้องยกเลิกมาตรการขออนุญาตนำเข้าภายในอาฟต้าเป็นรายปี รวมถึงการออกใบอนุญาตนำเข้าแบบไม่อัตโนมัติ และกำหนดผู้นำเข้าด้วยจึงนำมาสู่ประเด็นการหาข้อยุติในเรื่องน้ำมันปาล์มและการนำเข้ารถยนต์ของมาเลเซียดังกล่าว

ประชาชาติ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

http://www.thaifta.com/ThaiFTA/NewsFTA/tabid/67/ctl/Details/mid/426/ItemID/3822/Default.aspx?language=th-THTag: