หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ADM และ LG Chem ลงนามข้อตกลงร่วมกันผลิตพลาสติกชีวภาพ
2021-09-27

บริษัท ADM ซึ่งเป็นบริษัทด้านโภชนาการและ solution ด้านชีวภาพที่ตั้งอยู่ในเมืองชิคาโก และบริษัท LG Chem จากประเทศเกาหลีใต้ ได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงความเข้าใจเพื่อร่วมกันผลิต lactic acid ในสหรัฐอเมริกาสำหรับใช้ในการผลิตผลัตภัณฑ์จากพืชซึ่งร่วมถึงพลาสติกชีวภาพ โดยข้อตกลงนี้เป็นการแสดงออกของทั้งสองบริษัทที่เห็นถึงความต้องการผลิตภัณฑ์จากพืชที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อตกลงดังกล่าวนี้จะประกอบด้วยสองโปรเจคใหญ่ โดยอย่างแรกคือการตั้งบริษัท joint venture ในช่วงต้นปี 2022 ซึ่งจะทำการตั้งโรงงานสหรัฐอเมริกาสำหรับการผลิต lactic acid ความบริสุทธิ์สูงที่ได้จากข้าวโพดในระดับขนาดอุตสาหกรรม ทั้งนี้ lactic acid ถูกใช้ในด้านอาหาร อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง รวมไปถึงพลาสติกชีวภาพ โดยบริษัทนี้จะทำการขาย lactic acid ที่ได้ให้กับบริษัทอาหารและยาต่าง ๆ

Lactic acid ที่ได้นี้ยังจะถูกนำไปให้กับโปรเจคที่สอง ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นพลาสติก polylactic acid เพื่อการจัดจำหน่าย โดยพลาสติกชีวภาพชนิดนี้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นสินค้าหลากหลายชนิดทั้งบรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และวัสดุเบาะ

บริษัทวิจัย MarketsandMarkets คาดการณ์ว่าตลาดพลาสติกชีวภาพและพอลิเมอร์ชีวภาพทั่วโลกจะเติบโตจาก 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021 เป็น 29.7 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2026 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตกว่า 22.7% CAGR ในช่วงห้าปี

ก่อนหน้านี้ LG Chem และ ADM เคยร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิต acrylic acid ชีวภาพซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตเป็นพอลิเมอร์ดูดซับน้ำสำหรับผ้าอ้อมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆTag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics