หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

การผลิตพลาสติกชีวภาพจากขยะท่อน้ำทิ้ง
2021-10-20

PHA2USE และ Interreg NEW project WoW! ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตพลาสติก PHBV ปริมาณ 18 กิโลกรัมจากเศษขยะที่ได้จากท่อน้ำทิ้ง โดย PHBV นั้นเป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ และกำลังถูกทดสอบสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ด้านต่าง ๆ

น้ำเสียถือเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญอย่างแก๊สชีวภาพ เซลลูโลส และฟอสเฟต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีโครงการหลายตัวที่ค้นหาวิธีการผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำเสีย โดยแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำนั้นสามารถทำการแปรรูปขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นพลาสติก PHBV ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในตัวเซลล์ของแบคทีเรียต่อไป และ PHA2USE กับ Interreg NEW project WoW! ได้ค้นพบวิธีในการสกัด PHBV ออกมาในปริมาณมาก และจะนำไปสู่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในปี 2022 เพื่อการผลิตในสเกลที่มากขึ้น

พลาสติก PHBV 18 กิโลกรัมที่ได้มานี้จะถูกแบ่งให้กับบริษัทสี่แห่งเพื่อค้นหาวิธีการใช้งานในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่ง PHBV นั้นมีข้อได้เปรียบในด้านความแข็งแรง แต่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมธรรมชาติ จึงเหมาะการกับใช้งานชั่วคราวอย่างในด้านเกษตรกรรม

โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานด้านน้ำของเดนมาร์คห้าแห่ง, HVC, Avans University of Applied Sciences, และ Paques Biomaterials และ WetsusTag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics