หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

อุตสาหกรรมชีวภาพในยุโรปมีมูลค่าเพิ่มเป็น 7.8 แสนล้านยูโร
2021-11-01

อุตสาหกรรมชีวภาพในทวีปยุโรปล่าสุดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 780,000 ล้านยูโร ซึ่งเพิ่มมาจากปี 2017 กว่า 30,000 ล้านยูโรหรือ 4% และเพิ่มมาจากปี 2008 คิดเป็น 20% โดยในจำนวนนี้ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพซึ่งรวมถึงพลาสติกชีวภาพนั้นมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 54,000 ล้านยูโร

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2018 ของ Eurostat พบว่ายอดจำหน่ายรวมของธุรกิจในเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งรวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม และการเกษตรและป่าไม้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.4 ล้านล้านยูโร หรือเพิ่มมา 25% ทั้งนี้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด ส่วนอุตสาหกรรมเคมี พลาสติก ยา กระดาษ อุตสาหกรรรมจากป่าไม้ สิ่งทอ และพลังงานชีวภาพคิดเป็นประมาณ 30% และอีก 20% สุดท้ายมาจากการเกษตรและป่าไม้

อย่างไรก็ตาม การจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้ลดลงเล็กน้อยจาก 18.5 ล้านคนในปี 2017 เหลือ 18.4 ล้านคนในปี 2018 เนื่องจากประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น และพบว่าการเกษตรนั้นมีการจ้างงานสูงสุดที่ 54% แต่ส่งผลต่อสัดส่วนรายได้ค่อนข้างต่ำที่ 20%

ข้อมูลที่ได้ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละประเทศอีกด้วย โดยประเทศในแถบยุโรปกลางและตะวันออกนั้นมีการจ้างงานค่อนข้างมากในกลุ่มเกษตรกรรมในขณะที่แถบตอนเหนือและตะวันตกนั้นมีรายได้สูงกว่าจากอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มโดยประเทศที่มีอัตราส่วนระหว่างรายได้ต่อการจ้างงานสูงสุดคือฟินแลนด์ เบลเยียม และสวีเดนTag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics