หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

นักวิจัยค้นพบรูปทรง polyurethane ที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียได้
2021-12-30

Professor Morgan Alexander และทีมวิจัยจาก University of Nottingham ได้ค้นพบว่ารูปทรงเฉพาะบางแบบของ polyurethane ที่ใช้ในอุปกรณ์การแพทย์นั้นมีคุณสมบัติช่วยลดการเกาะยึดของแบคทีเรียบางชนิดได้ในหนูทดลอง และยังมีส่วนช่วยลดขนาดรอยแผลเป็นในหนู ซึ่งการค้นพบนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาวัสดุสำหรับอวัยวะเทียมสำหรับมนุษย์แบบใหม่ได้ และทางทีมได้พัฒนาวัสดุ Bactigon ซึ่งมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย และถูกนำไปใช้โดยบริษัทพันธมิตร CamStent ในการผลิตเป็นสายสอดระบบปัสสาวะ

นอกจากนี้ นักวิจัยยังค้นพบว่ารูปทรงของพื้นผิววัสดุนี้มีผลช่วยต้านแบคทีเรียในเซลล์และเนื้อเยื่อ โดยทางทีมทำงานร่วมกับ Jan de Boer ซึ่งทำการพัฒนาเครื่องมือ TopoChip ที่มีลักษณะเป็นชุดทดสอบขนาดเล็กสำหรับใช้ในการทดสอบคุณสมบัตินี้ และทางทีมนักวิจัยได้ทำการทดสอบพื้นผิวกว่า 2,176 แบบเพื่อดูการยึดเกาะของแบคทีเรียโดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหารูปแบบพื้นผิวที่ลดการเกิดกลุ่มแบคทีเรียได้ดีกว่าผิวแบบเรียบ 15 เท่าภายในร่างกาย

อีกด้านหนึ่ง ทางทีมวิจัยยังได้ใช้ความรู้ด้านนี้ในการศึกษาวิจัยหาพอลิเมอร์ที่สามารถยึดจับและหยุดยั้งการทำงานของไวรัสเพื่อต่อสู้กับ COVID-19 ซึ่งทางทีมอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาวัสดุที่เหมาะแก่การนำไปใช้ผลิตเป็นถุงมือ เสื้อคลุม และหน้ากากอนามัย

ท้ายที่สุดแล้ว ทางทีมมีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสำหรับใช้กับอุปกรณ์การแพทย์และสภาพแวดล้อมที่จำเพาะในแบบต่าง ๆ เช่น สายสอดที่สัมผัสกับเลือดก็ควรจะต้องผลิตจากวัสดุที่แตกต่างจากสายสอดท่อปัสสาวะ เป็นต้น “เราต้องการใช้วัสดุที่มีการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างคาดเดาได้และมีส่วนช่วยให้ร่างกายรับอวัยวะเทียมได้ดียิ่งขึ้น”Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์ #วัตถุดิบ