หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

พลาสติกชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
2022-03-10

Teysha Technologies ผู้ริเริ่มนวัตกรรมไบโอโพลีเมอร์ ได้เข้าร่วม National Institute of Agricultural Botany (NIAB) เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรในสหราชอาณาจักร

โอกาสนี้จะช่วยให้ Teysha สามารถขยายธุรกิจได้ในขณะที่เริ่มทำการค้าในสหราชอาณาจักรโดยใช้ศูนย์นวัตกรรมเกษตรตะวันออกเป็นจุดโฟกัสสำหรับการพัฒนาและทดสอบวัสดุที่ยั่งยืนและพลาสติกชีวภาพเพื่อจัดการกับมลภาวะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นตลอดจนการตรวจสอบทางเลือกของวัตถุดิบเหลือใช้ภายในการดำเนินงานด้านการเกษตรของอังกฤษ

นวัตกรรมแรกที่จะส่งจากห้องปฏิบัติการ Teysha แห่งใหม่จะเป็นชุดวัสดุผสมโพลีเอสเตอร์แบบใหม่ จุดประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ใช้พลาสติกปิโตรเคมีเป็นหลัก และปรับปรุงความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกชีวภาพที่มีอยู่ เช่น กรดโพลิแลกติก ต่างจากกระบวนการผลิตโพลีเมอร์อื่น ๆ การสังเคราะห์วัสดุของ Teysha ทำให้เกิดผลพลอยได้จากสารเคมีเป็นศูนย์สำหรับการกำจัด คุณสมบัติของมันทำให้ไวต่อการสลายตัวของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์สำหรับการใช้งานเช่นบรรจุภัณฑ์

คอมโพสิตโพลีเอสเตอร์ใหม่ของ Teysha แสดงให้เห็นว่าเป็นทางเลือกของพลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกษตรกรรมและการปลูกพืชสวน ตัวอย่างเช่น ชาวสวนในอังกฤษต้องปลูกกระถางพลาสติก 500 ล้านใบต่อปีซึ่งถูกเผาหรือส่งไปยังหลุมฝังกลบ โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 450 ปี และในกระบวนการนี้อาจปล่อยสารเจือปน สีย้อม และไมโครพลาสติกที่เป็นพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Teysha ตั้งเป้าไปที่การพัฒนาทางเลือกอื่นโดยใช้วัสดุผสมโพลีเอสเตอร์ เป้าหมายคือการสร้างต้นแบบทางเลือกอื่นที่ให้การบำรุงพืชเพิ่มเติมในขณะที่ยังมีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพหรือทำปุ๋ยหมัก

"โอกาสในการทำงานร่วมกับ NIAB นี้จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาวัสดุที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนต่อไปได้ ซึ่งสามารถทดแทนพลาสติกที่เป็นอันตรายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเกษตร ตลอดจนตรวจสอบวัตถุดิบเหลือทิ้งสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชีวภาพของเรา" Matthew Stone กรรมการผู้จัดการ Teysha Technologies กล่าว “การทำงานกับสถาบันที่สำคัญในสหราชอาณาจักรจะช่วยเร่งการค้าในสหราชอาณาจักร”

Teysha Technologies ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้พลาสติก ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Texas A&M Teysha ได้พัฒนาพลาสติกชีวภาพรุ่นที่สองใหม่โดยใช้น้ำตาลโพลีคาร์บอเนต ตอนนี้ Teysha กำลังขยายการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ไปยังสหราชอาณาจักร ซึ่งกำลังสร้างห้องปฏิบัติการและความสัมพันธ์กับ NIAB

NIAB Group เป็นองค์กรด้านวิทยาศาสตร์พืชผลที่เติบโตเร็วที่สุดของสหราชอาณาจักร โดยจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม กลุ่มทำงานร่วมกับธุรกิจในท้องถิ่นและระดับชาติที่ศูนย์กลางเพื่อดำเนินการศึกษานำร่องในเชิงพาณิชย์ที่ช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและพืชสวนในสหราชอาณาจักรTag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #เกษตร, ประมง #วัตถุดิบ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics