หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

จุดยืนของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคในการรีไซเคิลสารเคมี
2022-03-31

นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคร่วมมือกันผ่านเวที The Consumer Goods Forum (CGF) เพื่อกำหนดวาระการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับรีไซเคิลพลาสติก Coalition of Action on Plastic Waste ของ CGF ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อิสระเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรีไซเคิลสารเคมีของขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ยาก สามารถลดผลกระทบต่อสภาพอากาศของพลาสติกได้เมื่อเทียบกับการเผาขยะให้เป็นพลังงาน

ในฐานะส่วนหนึ่งของภารกิจในการจัดการกับความท้าทายด้านมลพิษจากพลาสติกและช่วยพัฒนาโลกที่ไม่มีพลาสติกจบลงด้วยธรรมชาติ สมาคมการจัดการขยะพลาสติกของ The Consumer Goods Forum (CGF) มีความยินดีที่จะประกาศการตีพิมพ์วิสัยทัศน์และ เอกสารหลักการ เรื่อง "การรีไซเคิลสารเคมีในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพลาสติก" ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติกแบบใหม่ที่ตรงตามหลักการสำคัญ 6 ประการเพื่อการพัฒนาที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนรายงานนี้ กลุ่มพันธมิตรได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ที่เป็นอิสระซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรีไซเคิลสารเคมีของขยะพลาสติกที่รีไซเคิลยาก สามารถลดผลกระทบต่อสภาพอากาศของพลาสติกเมื่อเปรียบเทียบกับเผาขยะพลาสติก

ด้วยความมุ่งมั่นระดับโลกที่นำโดยมูลนิธิ Ellen MacArthur และสอดคล้องกับสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยมลพิษจากพลาสติกที่เพิ่งประกาศใหม่ กลุ่มสัมพันธมิตรมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปสู่การตระหนักถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยเหตุนี้ในปี 2564 กลุ่มฯ จึงได้เปิดตัวกฎการออกแบบสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในเวลาเดียวกัน สมาชิกได้พัฒนากรอบการทำงานสำหรับโปรแกรม Extended Producer Responsibility (EPR) ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในตลาดขั้นสูงและช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แนวร่วมทำงานอย่างเท่าเทียมกันเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการรีไซเคิลเพื่อปิดวงจร รวมถึงการรีไซเคิลสารเคมีเพื่อเสริมความสามารถเชิงกลที่กำลังเติบโต

เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายนี้ แนวร่วมได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ร่วมกันและชุดของหลักการสำหรับการปรับขนาดที่ปลอดภัยของการรีไซเคิลสารเคมีที่ใช้ไพโรไลซิสอย่างปลอดภัย ซึ่งกลุ่มสัมพันธมิตรเชื่อว่าเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในเชิงบวก กระดาษระบุว่าการรีไซเคิลสารเคมีสามารถเพิ่มอัตราการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายการรีไซเคิลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพลาสติกที่รีไซเคิลยาก เช่น ฟิล์มยืดหยุ่นหลังการบริโภค เพื่อให้แน่ใจว่าการรีไซเคิลสารเคมีได้รับการพัฒนาและดำเนินการภายใต้สภาวะที่น่าเชื่อถือ น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อช่วยส่งเสริมสิ่งนี้ บทความนี้ได้สรุปหลักการสำคัญหกประการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมด้วยการรีไซเคิลด้วยกลไก การตรวจสอบย้อนกลับของวัสดุ ผลผลิตในกระบวนการ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยตลอดจนการเรียกร้อง สมาชิกของกลุ่มพันธมิตรขยะพลาสติกของ CGF หวังว่าจะมีบทบาทในการทำให้เกิดกรณีเชิงบวกสำหรับระบบรีไซเคิลสารเคมีที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย สมาชิก CGF ยินดีรับข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วมในการศึกษานี้และงานที่กว้างขึ้นภายในกลุ่มพันธมิตรการดำเนินการขยะพลาสติกTag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #สิ่งแวดล้อม #Recycle