หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Carbios ยกระดับความหมุนเวียนของวงการสิ่งทอด้วยการใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิลด้วยเอนไซม์
2022-05-11

Carbios (Saint-Beauzire ประเทศฝรั่งเศส) ผู้บุกเบิกการพัฒนาโซลูชันเอนไซม์กับการสิ้นสุดอายุการใช้งานของพลาสติกและโพลีเมอร์สิ่งทอ ได้ประกาศการตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนทางเทคนิคที่ 3 และขั้นตอนสุดท้ายของโครงการวิจัย CE-PET ร่วมทุนโดย ADEME (หน่วยงานจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานของฝรั่งเศส) ซึ่ง Carbios เป็นหุ้นส่วนหลักร่วมกับหุ้นส่วนทางวิชาการ Toulouse White Biotechnology (ตูลูส ประเทศฝรั่งเศส) ความสำเร็จนี้ยืนยันอีกครั้งถึงศักยภาพและความกว้างของกระบวนการรีไซเคิลด้วยเอนไซม์ C-ZYME™ ของ Carbios นวัตกรรมที่ก้าวล้ำนี้ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากปิโตรเคมีจากขยะ PET รวมถึงสิ่งทอได้หลากหลาย

เส้นใย PET สีขาวชนิดแรกที่รีไซเคิลด้วยเอนไซม์จากขยะสิ่งทอสี ทั่วโลกมีการผลิต PET ประมาณ 90 ล้านตันในแต่ละปี โดยมากกว่า 2/3 ของจำนวนนี้ใช้ในการผลิตเส้นใย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีขยะสิ่งทอเพียง 13% เท่านั้นที่นำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการแปลงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเป็นวัตถุดิบมูลค่าต่ำสำหรับการใช้งานคุณภาพต่ำ เช่น แผ่นรอง ฉนวน หรือผ้าขี้ริ้ว ด้วยความสำเร็จในการผลิตในระดับนำร่องสำหรับเส้นใย PET สีขาวที่รีไซเคิลด้วยเอนไซม์ 100% จากขยะสิ่งทอสี Carbios กำลังปูทางสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

เศษสิ่งทอที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหารได้ ในเดือนพฤศจิกายน 2020 Carbios ได้ผลิตขวดใสขวดแรกจากขยะสิ่งทอแล้ว ขวด PET รีไซเคิล 100% เหล่านี้ผ่านการทดสอบการตรวจสอบการสัมผัสอาหารแล้ว นี่เป็นขั้นตอนสำคัญที่ปูทางไปสู่การใช้แหล่งของเสียใหม่สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร PET ที่รีไซเคิลทางชีวภาพ

การแยกเก็บขยะสิ่งทอจะมีผลบังคับใช้ในยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 การแยกเก็บขยะสิ่งทอซึ่งมีอยู่แล้วในบางประเทศจะมีผลบังคับใช้สำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด (European Directive 2018/851 ว่าด้วยของเสีย) กระบวนการของ Carbios จะเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่จะช่วยให้ของเสียเหล่านี้สามารถกู้คืนได้อย่างยั่งยืนและรวมอยู่ในแบบจำลองเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริง การตรวจสอบทางเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย CE-PET ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก ADEME โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการรีไซเคิล PET ที่ใช้เอนไซม์ของ Carbios สำหรับขยะสิ่งทอ เทคโนโลยี C-ZYME เป็นส่วนเสริมของการรีไซเคิลด้วยความร้อนจากเครื่องกล และจะทำให้สามารถดำเนินการกับขยะพลาสติกและสิ่งทอที่ปัจจุบันไม่สามารถกู้คืนหรือกู้คืนได้ไม่ดี สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนนี้ของโครงการ Carbios ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 827,200 ยูโร (เงินช่วยเหลือ 206,800 ยูโร และ 620,400 ยูโรสำหรับการชำระล่วงหน้า) Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #วัตถุดิบ #สิ่งแวดล้อม