หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บริษัทจากประเทศบราซิลผลิตปากกาโดยใช้เม็ดพลาสติกที่ย่อยสลายได้
Attachment File: PIU_Plastic_2010_07_16-03.jpg

2010-07-16

หลังจากค้นหาวัตถุดิบชีวภาพที่เหมาะสมมาอย่างยาวนาน บริษัท S.R. Promocionais แห่งประเทศบราซิลจะเริ่มผลิตปากกาชีวภาพ "Eko BIO" โดยใช้เม็ดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้จากบริษัท Cereplast มาผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างของปากกา และจะนำวัตถุดิบของบริษัท Cereplast มาผลิตแอพลิเคชั่นอื่น ๆ เพื่อทำตลาดในบราซิลอีกด้วย

ปากการุ่นใหม่นี้ถือเป็นการผลิตที่นำเอาชิ้นส่วนที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศ ซึ่งเม็ดพลาสติกของบริษัท Cereplast นั้นผลิตจาก Ingeo PLA ที่ได้จากข้าวโพด ข้าวสาลี แป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันฝรั่งArnaldo Di Giuseppe ผู้บริหารระดับสูงแห่งบริษัท S.R. Promocionais กล่าวว่า บริษัทพยายามที่จะค้นหาเม็ดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมาตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งจะต้องเป็นเม็ดพลาสติกที่ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและเราก็ได้ค้นพบเม็ดพลาสติกที่เหมาะสมจากบริษัท Cereplast

Frederic Scheer ผู้บริหารระดับสูงแห่งบริษัท Cereplast อธิบายว่า ปากกาลูกลื่นที่ผลิตขึ้นใหม่นี้ถือเป็นแอพลิเคชั่นที่ยอมเยี่ยมสำหรับการนำวัตถุดิบของบริษัทไปใช้ผลิต ซึ่งเคยมีการคาดการณ์ไว้ว่าปากกาหมึกซึมที่ถูกโยนทิ้งไปกว่า 10 พันล้านด้ามต่อปี จะต้องใช้เวลาถึง 400 ปีเพื่อทำลายในหลุมฝังกลบขยะ ดังนั้นวัตถุดิบของบริษัท Cereplast จึงช่วยตอบโจทย์ของการผลิตปากกาเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้ ทั้งยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่าการใช้พลาสติกรุ่นเก่า

เรียบเรียงและแปลโดย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก: PlasticsTodayTag: #ของใช้ในครัวเรือน #เทคโนโลยี Bioplastics