หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Anvil Knitwear วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเสื้อยืดที่ผลิตจากขวดพลาสติก PET รีไซเคิล
Attachment File: PIU_Plastic_2010_08_10-03.jpgPIU_Plastic_2010_08_10-04.jpg

2010-08-10

บริษัท Anvil Knitwear ประกาศข่าวการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Analysis: LCA) ของผลิตภัณฑ์เสื้อยืดรุ่น AnvilSustainable ซึ่งผลิตจากขวดพลาสติก PET รีไซเคิลและผ้าฝ้ายที่ปลูกขึ้นเอง เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นแบบออร์แกนิค โดยนักวิเคราะห์ได้พิจารณากระบวนการผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) ว่ามีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหน่วยเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 3.29 กิโลกรัมต่อเสื้อยืด 1 ตัวการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสื้อยืด AnvilSustainable นับเป็นการวิเคราะห์ LCA รุ่นที่ 4 ซึ่งบริษัท Anvil ได้ร่วมมือกับบริษัท Camco International ผู้พัฒนาโครงการพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทที่ผ่านการวิเคราะห์ LCA มาแล้ว ได้แก่ Anvil Basic, AnvilOrganic และ เสื้อยืด AnvilRecycled cotton

Anthony Corsano ผู้บริหารระดับสูงแห่งบริษัท Anvil กล่าวว่า บริษัทมุ่งเป้าไปที่การผลิตสินค้าที่ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด การวิเคราะห์ LCA ในครั้งนี้นับเป็นข้อพิสูจน์ที่สามารถรับรองต่อกลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ว่าบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสื้อยืด AnvilSustainable สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่าเสื้อยืดฝ้าฝ้าย AnvilRecycled cotton ที่เคยผลิตได้ถึง 15% อีกทั้งการผลิตเสื้อแต่ละตัวสามารถช่วยลดขยะจากขวดพลาสติกได้ประมาณ 3 ขวด

ทั้งนี้ การประเมิน LCA ได้ใช้กรอบความคิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางของ Greenhouse Gas Protocol Initiative ที่พัฒนาโดย World Resources Institute (WRI) และ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

เรียบเรียงและแปลโดย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก: Greener PackageTag: #ของใช้ในครัวเรือน #Recycle