ที่ตั้ง อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 2 ซอยตรีมิตร ถนนพระพราม 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110