หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

อัตราภาษีขาเข้าของประเทศต่างๆ
สามารถใช้งานได้โดยการคลิกลิ้งค์และกรอกพิกัดสินค้า และประเทศที่ต้องการค้นหา

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&SimDate=20120704


Tag: