หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บริษัท BASF เปิดตัวผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำดื่ม

2012-08-16
 
บริษัท BASF เริ่มออกแบบและผลิตพลาสติกวิศวกรรมที่สามารถนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ผลิตจาก Ultramid® (PA), Ultradur® (PBT) และ Ultraform® (POM) ภายใต้ตราสินค้า Aqua® ตัวอย่างเช่น Ultramid A3EG10 FC Aqua, Ultradur B4300G6 FC Aqua และ Ultraform N2320 FC Aqua ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับน้ำดื่มต้องการสมบัติที่มีความต้านทานความร้อนสูงได้ดี ตัวอย่างของพลาสติกที่มีความต้านทานความร้อนสูงได้แก่ Polyaryl sulfones Ultrason® P3010 และ Ultrason S3010 ข้อกำหนดสำหรับพลาสติกที่นำมาผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำดื่มคือ ต้องสัมผัสอาหารได้และต้องมีกระบวนการผลิตที่ง่าย พลาสติกดังกล่าวต้องมีค่าการปล่อยสารเคมีต่ำที่สุด ไม่ทำให้รสชาติของน้ำและอาหารเปลี่ยนไป และในระยะยาวจะไม่ทำให้เกิดตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายในท่อน้ำ
 
แต่ละประเทศในยุโรปจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับน้ำดื่มทำให้สถาบันต่างๆ กำหนดให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบริษัทต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าที่มีค่ามาตรฐานตามข้อกำหนดนั้นๆ ข้อกำหนดดังกล่าวเช่นในประเทศเยอรมนีมีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำดื่มได้แก่ ข้อแนะนำเกี่ยวกับพลาสติกและน้ำดื่ม (Plastics and Drinking Water (KTW)) องค์กรด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ด้านก๊าซในประเทศอังกฤษมีกฎและข้อแนะนำเกี่ยวกับน้ำคือ Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) สำหรับประเทศฝรั่งเศสมีการรับรองเกี่ยวกับน้ำดื่มที่เรียกว่า Certificate of Sanitation Conformity (ACS) นอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน American National Sanitation Foundation (NSF) อีกด้วย ผลิตภัณฑ์พลาสติกนี้ต้องใช้ได้กับทั้งน้ำอุ่น น้ำร้อน น้ำเย็นและน้ำที่ใช้สำหรับโถชักโครก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับน้ำร้อนและน้ำอุ่นจะใช้กับฝักบัวและท่อน้ำ หรือข้อต่อท่อต่างๆ
 
บริษัท BASF ยังได้ทำการทดสอบพลาสติกในห้องทดลองสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทมิเตอร์น้ำ และข้อต่อท่อน้ำดื่ม เป็นต้น ซึ่งสมบัติสำคัญที่ต้องการคือ ความทนทานต่อคลอรีนสำหรับการใช้งานในระยะยาว ความทนทานต่อการใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมาก ความดัน ค่าความเป็นกรด-เบส และอัตราการไหลของน้ำในระยะเวลาหลายพันชั่วโมง โดยมีการทดสอบใช้กับน้ำที่มีความดันต่างๆ ด้วย

เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก BASF
http://on.basf.com/PfcYXdTag: #บรรจุภัณฑ์ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์