หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เร่งเดินหน้าเพิ่มมาตรการกระตุ้นธุรกิจพลาสติกชีวภาพ หลังทั่วโลกตื่นตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมสีเขียวมากยิ่งขึ้น อย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ ซึ่งประเทศไทยถือว่ามีความได้เปรียบ เนื่องจากมีความพร้อมเรื่องวัตถุดิบที่ใช้ผลิต เช่น มันสำปะหลัง ทำให้ต้นทุนถูกลง รวมทั้ง รัฐบาลยังสนับสนุนงบประมาณ 1,800 ล้านบาทผลิตผลงานวิจัยพื้นฐานภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ประเทศไทยได้ตั้งเป้าไว้ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 แต่ยังต้องปรับแผนให้เข้ากับกระแสความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้ด้วย โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้ง ภาครัฐต้องเพิ่มมาตรการการกระตุ้นผู้ประกอบการมากขึ้น เช่น มาตรการจูงใจให้เอกชนลงทุนท่ามกลางความเสี่ยง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลาสติกชีวภาพไม่ต่ำกว่า 50 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่ให้เกิดเป็นธุรกิจของคนไทยทั้งหมด คาดว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ไม่ยาก

ด้านรศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย กล่าวว่า ขณะนี้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทั้งหมดยังมีการใช้งานยังไม่แพร่หลาย เนื่องจากมีต้นทุนสูงกว่าพลาสติกที่ย่อยสลายบางส่วน 2-3 เท่า ดังนั้น เห็นว่าต้องร่วมกับภาครัฐกำหนดกฎเกณฑ์ เพื่อหาความเหมาะสมในการใช้พลาสติกชีวภาพในประเทศ โดยมั่นใจว่าไทยมีศักยภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดย่อยสลายได้ในต้นทุนที่ต่ำได้

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล สำนักโฆษกTag: #นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ