หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Airback Plus ช่วยเพิ่มความเสถียรและลดต้นทุนการผลิตของกระบวนการเป่าขวด

2012-12-14
 
บริษัท Airback Plus KHS Corpoplast พัฒนากระบวนการเป่าภาชนะกลวงแบบยืดออก (Stretch blow molding process) เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตมีเพียงขั้นตอนเดียว มีความเสถียรในการผลิตมากขึ้นและสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ สำหรับการผลิตขวด Polyethylene terepthalate (PET) เทคนิคนี้จะนำอากาศ (Compressed air) ประมาณ 40% ที่ใช้ในการเป่าขวดกลับมารีไซเคิลใช้ได้โดยตรง โดยระบบแบบเก่าจะใช้อากาศรีไซเคิลได้เพียง 10% เท่านั้น บริษัท Airback Plus ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบ Airback I process ซึ่งคล้ายกับระบบที่มีใช้อยู่ในท้องตลาด โดยอากาศที่ถูกอัดในขวดที่กำลังเป่าจะถูกป้อนเข้า Blowing wheel ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งอากาศเพื่อเป่าขวดและส่งไปยังขวดที่จะเป่าใหม่ อากาศจะถูกส่งไปยังขวด Preform ซึ่งสามารถลดการใช้อากาศได้ถึง 10%ปกติขั้นตอนในการเป่าขวดจะประกอบไปด้วย Pre-blowing phase (PI phase) และตามด้วยการใช้อากาศที่มีความดันสูง (PII phase) กระบวนการ Airback Plus จะดึง Compressed air ออกจากกระบวนการเป่าขวดได้มากกว่าระบบที่ใช้ในปัจจุบัน และส่งอากาศดังกล่าวไปยัง Pre-blown container ที่ใช้ความดันสูงในกระบวนการเป่า ดังนั้นจะทำให้สามารถลดอากาศที่ใช้ได้ถึง 30% ประโยชน์อื่นๆ ของระบบ Airback Plus ได้แก่การใช้พลังงานน้อยลงและใช้อากาศที่มีความดันสูงในปริมาตรที่น้อย ดังนั้นทำให้สามารถใช้อุปกรณ์อัดอากาศ (Compressor) ที่มีขนาดเล็กลงได้ ส่งผลให้การลงทุนสำหรับเครื่องมือการผลิตลดลง ประหยัดอุปกรณ์สำรองและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลงได้ แต่ยังคงดำเนินกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพเท่าเดิมได้

นอกจากนี้บริษัท Airback Plus ยังลงทุนกับเครื่องมือสำหรับกระบวนการเป่าและยืดภาชนะกลวงที่เรียกว่า KHS Corpoplast อีกด้วย ระบบนี้ยังสามารถดัดแปลงใช้กับเครื่องเป่าภาชนะกลวง (InnoPET Blomax Series IV และ InnoPET Blomax Series III) ที่มีอยู่ได้ เครื่อง InnoPET Blomax Series IV มีกำลังการผลิต 2,250 ขวดต่อชั่วโมง

อ้างอิงจาก Plasticsinformart
http://bit.ly/124FsYaTag: #เครื่องจักร กระบวนการผลิตและการออกแบบ #Blow Moulding