หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

พลาสติกชีวภาพไม่ได้เป็นภัยต่อห่วงโซ่อาหาร

2013-04-30

สมาคม European Bioplastics กล่าวว่าสัดส่วนของพลาสติกชีวภาพในปี 2554 คิดเป็นเพียง 0.006% ของพื้นที่เกษตรกรรมโลก ซึ่งแทบจะแข่งขันกับสัดส่วนห่วงโซ่อาหารไม่ได้เลย สมาคมได้รวบรวมข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสถาบัน Bioplastics และ Biocomposites ในประเทศเยอรมนี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้ความต้องการพื้นที่ในการผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของพื้นที่เกษตรกรรมโลกที่มีพื้นที่ 5 พันล้านเฮกตาร์ ตามรายงานได้เปรียบเทียบสัดส่วนความสัมพันธ์นี้กับขนาดเฉลี่ยของลูกมะเขือเทศเชอรี่กับขนาดหอไอเฟล

ตามรายงานพื้นที่เกษตรกรรมโลกมีประมาณ 37% (5 พันล้านเฮกตาร์) ประกอบไปด้วยพื้นหญ้าเลี้ยงสัตว์ (70 % หรือประมาณ 3.5 พันล้านเฮกตาร์) ที่ดินสำหรับการเพาะปลูก (30% หรือประมาณ 1.4 พันล้านเฮกตาร์) สัดส่วน 30% ของพื้นที่เพาะปลูกถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์ (27% หรือประมาณ 1.29 พันล้านเฮกตาร์) รวมทั้งพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ (2% หรือประมาณ 100 ล้านเฮกตาร์ ประกอบไปด้วยส่วนแบ่งสำหรับพลาสติกชีวภาพ) และพืชที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (1% หรือประมาณ 55 ล้านเฮกตาร์)

อย่างไรก็ตาม สมาคม European Bioplastics ให้ข้อมูลว่า ความสามารถของการผลิตพลาสติกชีวภาพนอกยุโรปนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยปี 2554 สัดส่วนการผลิตในยุโรปคิดเป็น 18.5% ของการผลิตทั่วโลก แต่คาดว่าในปี 2559 จะลดลงเหลือ 4.9% สหภาพยุโรปจะต้องดำเนินการตามกรอบเงื่อนไขเพื่อดึงดูดการลงทุนและรักษาพื้นที่ในตลาดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ Lange กล่าวว่า “สิ่งที่แตกต่างกับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศไทย ซึ่งมีการสนับสนุนพลาสติกชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในยุโรปการสนับสนุนยังไม่เพียงพอ ทั้งที่เป็นตลาดสำคัญสำหรับพลาสติกชีวภาพ มีงานวิจัยที่มากพอ แต่คุณค่าในห่วงโซ่อุปทานนั้นกลับไม่เหมาะสม”

อ้างอิงจาก Europeanplasticsnews
http://bit.ly/XZdTR5Tag: #Bioplastics #ความรู้เบื้อต้น Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics