หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เพื่อให้มีความเข้าใจถึงการปฎิบัติงาน และผลการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม จึ่งได้มีการจัดทำรายงานระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดทำ มีรายละเอียด ตาม link นี้Tag: