หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

กรมโรงงาน เร่งจัดพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ทั่วประเทศ
กรม โรงงานฯเตรียมล้างไพ่ จัดพื้นที่เขตอุตสาหกรรมใหม่ทั่วประเทศ หาช่องผ่อนปรนโรงงานในพื้นที่สีเขียว รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม พร้อมประสานมือ BOI ทำแผนสอดคล้องคลัสเตอร์ยุทธศาสตร์ส่งเสริมลงทุนใหม่ เผยทุ่ม 100 ล้าน เร่งศึกษาสำรวจพื้นที่ตั้งโรงงานทั่วประเทศด่วน

นาย ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ รักษาการอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้ทางกรมโรงงานฯเตรียมผลักดันนโยบายการจัดเขตพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพ ว่าภาคใดเหมาะสมพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทใด โดยเบื้องต้นมองว่า ภาคตะวันออกเหมาะที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเคมี ส่วนภาคเหนืออาจพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดเขตพื้นที่อุตสาหกรรมจะพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ ลงทุนใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ต้องการส่งเสริมในรูปแบบคลัสเตอร์ด้วย

ด้านนายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำหรับนโยบายการจัดเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนั้น อยู่ระหว่างทำโครงการศึกษาการใช้พื้นที่อุตสาหกรรมแต่ละจังหวัดแบ่งเป็น 1) จังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น และ 2) จังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง พร้อมเตรียมเสนอของบประมาณประจำปี 2557 เพื่อมาศึกษารวม 100 ล้านบาท สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดที่มีความหนาแน่น คือ จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สระแก้ว และนครปฐม เป็นต้น ส่วนพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี

นอกจากจะพิจารณาว่าในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง กรอ.จะต้องพิจารณาประเด็นความขัดแย้งและความไม่พร้อมของกฎหมายหลาย ฉบับ เช่น เรื่องผังเมืองหรือเทศบัญญัติ ต้องศึกษาภาพรวมทั้งหมดในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถทำได้มากน้อยเพียงใด เพราะแต่ละจังหวัดมีนโยบายแตกต่างกัน เช่น บางจังหวัดอาจจะเน้นทางเกษตรหรือเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ถ้าเอกชนไปตั้งโรงงานในพื้นที่นั้น ๆ จะเกิดความขัดแย้ง ภาครัฐจึงต้องประสานและดูแผนงานต่าง ๆ ที่สามารถเข้าไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้หรือไม่

"ยกตัวอย่างใน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมมากขึ้น เพราะต้องการลดความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วม และในพื้นที่มีความพร้อมด้านแรงงาน แต่ถูกกันด้วยเรื่องของผังเมือง หรือเพราะเป็นพื้นที่สีเขียวจึงไม่สามารถไปตั้งโรงงานได้ ซึ่งขัดต่อความเป็นจริง เพราะก่อนหน้านี้มีโรงงานไปตั้งอยู่แล้ว เมื่อประกาศคำสั่งผังเมืองออกมามีผลย้อนหลัง นิคมอุตสาหกรรมเองก็กลัวเพราะมีโรงงานที่ตั้งอยู่เดิม ซึ่งโรงงานเดิมถูกคำสั่งห้ามขยาย และโรงงานใหม่ห้ามตั้ง เราจึงต้องเข้าไปศึกษากฎหมาย เพื่อช่วยผ่อนปรนและหาพื้นที่ให้กับภาคอุตสาหกรรม"

นายพงษ์เทพกล่าว เพิ่มเติมว่า ในบางอุตสาหกรรมเน้นสร้างโรงงานที่มีพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯมากกว่าต่างจังหวัด เพราะมีปัจจัยที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ เช่น การขนส่งสะดวก มีแรงงาน ใกล้ความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น กรอ.กำลังเข้าไปสำรวจว่า ยังมีพื้นที่ว่างพอหรือไม่ที่จะขยายโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกับประสานงานกับหน่วยราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ ว่าระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า มีความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมหรือไม่

"มองในองค์รวมแล้ว เสนอรัฐบาลว่า ถ้าจะส่งเสริมในเขตอุตสาหกรรมที่มีความหนาแน่น รัฐบาลจะต้องทำอย่างไรต่อไป แต่คงไม่ถึงขั้นไปเปลี่ยนสีของผังเมือง แต่จะทำหน้าที่ประสานว่า ในส่วนนี้อุตสาหกรรมยังสามารถโตได้อีก โดยนำเสนอข้อมูลแล้วให้มีการปรับในส่วนของผังเมือง ว่าจะสามารถปรับในส่วนไหนได้บ้าง ในพื้นที่เดิมสามารถขยายได้อีกหรือไม่ และทางด้านการคมนาคมก็จะเสนอแผนผ่านทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าส่วนไหนจะต้องพัฒนาเพิ่มเติม"

การจัดเขตอุตสาหกรรมนี้ เบื้องต้นจะให้สิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ด้วย และจะเพิ่มความสะดวกอื่น ๆ เพื่อเอื้อให้ภาคเอกชนมาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งหมดนี้ กรอ.จะใช้เวลาศึกษารวม 1 ปี แล้วเสนอรัฐบาลเพื่อกำหนดเป็นแผนต่อไป

แหล่งที่มา ประชาชาติธุรกิจ

Tag: