หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

การเตรียมความพร้อมด้านอุตสาหกรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่่ 26 มีนาคม 2556 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงผลกระทบของ AEC กับอุตสาหกรรมไทย
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และนโยบายการพัฒนาต่างๆ
สามารถดูได้ตามเอกสารแนบ

Tag: