หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

โครงการต่างๆในปี 2555 ของสถาบันพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก
เป็นโครงการที่เพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกให้ตรงตามยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจัดทำโครงการดังนี้
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก

เพื่อยกระดับผู้ประกอบการพลาสติกของไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และเพิ่มมูลค่าการผลิตในประเทศมากขึ้น
สามารถขอรับรายละเอียดได้ที่สถาบันพลาสติก หรือตาม link นี้ http://thaiplastics.org/project.php?category=11

Tag: