มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
กฏระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ROHS
WEEE
REACH
ELV
Packaging and Packaging Waste
บทความที่เกี่ยวข้อง

   

      หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23

1
ลำดับที่วันที่เสนอข่าวหัวข้อข่าวรูปบทความ
1. 19 Jan 2018 ไทย ผลักดันอาเซียน แก้ปมมาตรการกีดกันทางการค้า


อ่านรายละเอียด
2. 26 Apr 2017 จับตาสหรัฐฯ อาจใช้เงื่อนไขอื่นกีดกันการค้าไทย
กระทรวงพาณิชย์ ได้ข้อสรุปมาตรการรับมือสหรัฐฯ กีดกันการค้ากับไทย ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศชี้สหรัฐฯ อาจใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเล่นงานไทย แนะผู้ส่งออกเตรียมรับมือ

อ่านรายละเอียด
3. 24 Feb 2017 แจงพัลวันแบนกุ้งไทย

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง-กรมประมงออกโรงแจงกรณีกุ้งไทยถูกสหรัฐฯปฏิเสธนำเข้า 5 ชิพเมนต์แค่สินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าส่งแล็บตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าก่อนสั่งซื้อแต่เขี้ยวไม่ยอมรับภาระค่าใช้จ่ายกว่าหมื่นดอลล์ แจ้งขอทำลายสินค้า จากที่”ฐานเศรษฐกิจ”ได้นำเสนอข่าว กุ้งไทยเสี่ยงถูกแบน สหรัฐฯเบรกนำเข้าในฉบับที่ 3227 นั้น ทางสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมกับกรมประมงได้เปิดแถลงข่าว นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นขณะนี้ทางสหรัฐฯไม่ได้แจ้งให้ประเทศไทยดำเนินการใด ๆ เนื่องจากหลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าประมงของสหรัฐฯจะมีระบบควบคุมมาตรฐานโรงงานแปรรูปที่ดำเนินการโดยอย.ของสหรัฐฯเอง ไม่ได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการของประเทศผู้ส่งออกทำหน้าที่กำกับดูแแลแทน ดังนั้นโรงงานที่ประสงค์จะส่งสินค้าไปสหรัฐฯต้องจดทะเบียนและจัดทำระบบการควบคุมความปลอดภัยในการผลิตอาหารตามระบบ HACCP หลังจากนั้น อย.สหรัฐฯ (USFDA)จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจโรงงาน หากผลการตรวจผ่านมาตรฐาน โรงงานก็สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายยังสหรัฐฯได้ โดยไม่ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากหน่วยงานราชการของประเทศผู้ส่งออกกำกับไป สำหรับกร

อ่านรายละเอียด

4. 15 Sep 2015 มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2557


อ่านรายละเอียด
5. 23 Sep 2014 มาเลเซียและอียิปต์เปิดใช้ภาษีป้องกันการทุ่มราคาในตลาด PET


อ่านรายละเอียด
6. 30 Jan 2012 มาตรการกีดกันการค้าเข้มหนัก ไทย-เทศป้องกันตลาดภายใน!


อ่านรายละเอียด
7. 25 Nov 2011 แคนนาดาออกข้อกำหนดภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหาร
รัฐบาลแคนาดา โดย Health Canada และ Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ได้ออกระเบียบบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อ่านรายละเอียด
8. 01 Dec 2010 มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก
จากการรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ พบว่ามีมาตรการระหว่างประเทศหลายรายการ ที่เป็นข้อจำกัดในการส่งออกของไทย

อ่านรายละเอียด
9. 01 Dec 2010 Anti-Dumping ของไทย
รวบรวมประเทศที่มีการใช้อัตราภาษี Anti-dumping ที่ใช้กับประเทศไทย

อ่านรายละเอียด
10. 22 Apr 2009 เวียดนามออกมาวิจารณ์การฟ้องร้องเรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดจากบริษัทผู้ผลิตถุงพลาสติกในสหรัฐอเมริกา
เวียดนามออกมาวิจารณ์อย่างหนัก เกี่ยวกับการฟ้องร้องเรื่องภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping duties) จากการนำเข้าถุงพลาสติกจากเวียดนาม โดย 2 บริษัทผู้ผลิตถุงพลาสติกในสหรัฐอเมริกา

อ่านรายละเอียด
11. 07 Apr 2009 เวียดนาม อินโดนีเซีย และไต้หวัน ถูกฟ้องเรื่องการทุ่มตลาดถุงพลาสติกจากประเทศสหรัฐอเมริกา
อ้างอิงจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม รายงานว่า เวียดนาม อินโดนีเซีย และไต้หวัน ถูกฟ้องร้องเรื่องการทุ่มตลาดถุงพลาสติกโดยสองบริษัทสัญชาติอเมริกัน

อ่านรายละเอียด
12. 27 Nov 2008 เศรษฐกิจโลก กับแนวโน้มมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด หมายถึง การที่ประเทศผู้นำเข้าตอบโต้การนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้า ที่มีการกำหนดราคาสินค้าต่ำกว่าราคาปกติ หรือราคาที่ต่ำกว่าประเทศส่งออกนั้นขายในประเทศ การที่จะพิสูจน์ว่ามีการทุ่มตลาดนั้น ต้องพิสูจน์จาก 2 มิติด้วยกันคือ มีการทุ่มตลาดเกิดขึ้นจริงจากการนำเข้า และการทุ่มตลาดดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศนำเข้า

อ่านรายละเอียด
13. 08 Jul 2008 มาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด
มาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด เป็นมาตรการทางการค้าที่ประเทศผู้นำเข้าเพื่อใช้ปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาด อันเกิดจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่เป็นธรรม

อ่านรายละเอียด
14. 08 Jul 2008 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับการค้าระหว่างประเทศในภาวะปัจจุบัน
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับการค้าระหว่างประเทศในภาวะปัจจุบัน บทความพิเศษ โดย ดร.จักรินทร์ โกมลศิริ, ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม, ดร.กีรติ รัชโน

อ่านรายละเอียด
15. 08 Jul 2008 มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure)
มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น เป็นมาตรการทางการค้าที่ประเทศผู้นำเข้าใช้ในการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการนำข้าที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าปกติ เพื่อเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมภายในของประเทศดังกล่าวสามารถปรับตัวให้สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้

อ่านรายละเอียด
16. 08 Jul 2008 มาตรการตอบโต้การอุดหนุนกับการส่งออก
มาตรการตอบโต้การอุดหนุนกับการส่งออก บทความพิเศษ โดย ดร.จักรินทร์ โกมลศิริ/ ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม/ ดร.กีรติ รัชโน

อ่านรายละเอียด
17. 08 Jul 2008 ความคืบหน้ามาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
ความคืบหน้ามาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก (ระหว่าง พฤษภาคม 2550 - พฤษภาคม 2551)

อ่านรายละเอียด
18. 08 Jul 2008 สินค้าที่ไทยใช้และถูกใช้มาตรการ AD CVD SAFEGUARD
สินค้าที่ไทยใช้และถูกใช้มาตรการ AD CVD SAFEGUARD

อ่านรายละเอียด
19. 08 Jul 2008 ภาษีตอบโต้การอุดหนุน
ภาษีตอบโต้การอุดหนุน

อ่านรายละเอียด
20. 04 Feb 2008 ไทยจัดระเบียบ NTBs เร่งอาเซียนลดข้อกีดกัน
พาณิชย์จัดระเบียบ 183 มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTBs) แบ่งเป็น 3 ระดับ แดง (ไม่สอดคล้อง WTO)-เหลือง (ไม่ชัดเจน)-เขียว (สอดคล้อง WTO) เตรียมถกอาเซียนก่อนเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2553 เผยไทยถูกมาเลย์บีบให้เลิก NTBs น้ำมันปาล์ม ด้านไทยสวนกลับให้มาเลย์ยกเลิกใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์

อ่านรายละเอียด
21. 30 Nov 2007 Anti-dumping Actions
Anti-dumping Actions

อ่านรายละเอียด
22. 14 Jun 2007 'NTMs'คุกคามหนักส่งออกไทย แฉรุนแรงถึงขั้นปลดคนงานแล้ว
แฉมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี กระทบภาคการส่งออกรุนแรงถึงขั้นผู้ประกอบการบางรายรับศึกไม่ไหว ต้องปรับลดการผลิตลดคนงาน เตือนภายในสองปีข้างหน้าเตรียมรับมืออีกสองมาตรการใหม่ ISO26000 และมาตรการป้องกันก่อการร้ายของอียู ซึ่งเข้มข้นกว่าทุกมาตรการที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด
23. 08 Mar 2007 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของสหภาพยุโรป
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping หรือ AD) ถือเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ที่สำคัญอย่างหนึ่งของสหภาพยุโรป AD เป็นมาตรการปกป้องทางการค้าที่สหภาพยุโรปใช้มากที่สุด และไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดด้วย ระหว่างเดือน ม.ค. 2539- ม.ค. 2549 สหภาพยุโรปใช้มาตรการ AD ทั้งหมด 194 กรณี และประเทศที่ถูกใช้มาตรการ AD มากที่สุดคือ จีน (38 กรณี) อินเดีย (16 กรณี) ตามสถิติของสำนักงานพาณิชย์ต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป (ณ มี.ค. 2550) ปัจจุบัน สินค้าไทยที่ถูกใช้มาตรการ AD มี 8 กรณี

อ่านรายละเอียด
1

      หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23


Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  6,363,519 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  13,847,050 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  6 ราย
    บุคคลทั่วไป:  1,105 ราย
 Copyright © 2008 - 2022 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand